CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 31 TN – A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 31 TN – A

SUY NIỆM - Nov 05/11/2020

THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Lc 15,1-10

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải" (Lc 15,7a)

Sứ điệp: Dụ ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với mọi tội nhân. Qua đó Chúa mời gọi ta trở về với Chúa, để nhận ơn tha thứ và để ta cũng biết tha thứ cho anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất, con cảm thấy lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân thật bao la vô ngần. Cái nhìn yêu thương cảm thông của Chúa, thật khác xa với cái nhìn hằn học ghen tị của những người biệt phái và luật sĩ.

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi con, cho dù con là một kẻ đốn mạt tội lỗi. Người chăn chiên quên đi chín mươi chín con chiên đang ở với mình, để đi tìm một con chiên lạc, hình ảnh ấy diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân thật lạ thường biết bao. Chúa vẫn luôn nghĩ đến con, cho dù trong trái tim con không hề có hình ảnh Chúa. Chúa vẫn yêu thương con, cho dù bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Và Chúa sẵn sàng ra đi tìm kiếm con, cho dù con luôn tìm cách trốn chạy, muốn xa lìa Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để con quyết tâm trở về với Chúa. Xin cho con xác tín rằng: Chúa sẽ vui mừng biết bao khi thấy con thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi, vì chính tình yêu thương tha thứ của Chúa sẽ mang đến cho con niềm hạnh phúc bình an. Và xin Chúa ban cho con trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết yêu thương tha thứ cho những anh em lầm lỡ và giúp đỡ họ trở về với Chúa. Amen.

GM Giuse Nguyễn Năng