CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ

SUY NIỆM - Apr 10/04/2022

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

 Lc 19,28-40 và Lc 22,14-23.56

 

 

Sứ điệp: Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể Giáo hội chúng con lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn. Âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao… chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

 

ĐGM Giuse Nguyễn Năng