Chầu lượt thay Giáo Phận

Chầu lượt thay Giáo Phận

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Sài Gòn-Hằng năm, Giáo xứ Phú Hòa, Hạt Phú Thọ, được chầu lượt thay mặt Giáo phận vào Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 Sài Gòn-Hằng năm, Giáo xứ Phú Hòa, Hạt Phú Thọ, được chầu lượt thay mặt Giáo phận vào Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Năm nay, lễ rơi vào ngày 27-5-2012. Ngoài các giờ lễ thường lệ, Giáo xứ chia phiên chầu cho các Khu giáo và Đoàn thể. Vì số giờ chầu có hạn, nên một khu giáo với một đoàn thể chầu chung một giờ và Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ chầu giờ đầu tiên sau thánh lễ thiếu nhi.

Mỗi giờ chầu thường hát thánh ca về Thánh Thể, đọc và suy niệm Lời Chúa, dâng lời nguyện, đọc kinh đền tạ…một cách rất sốt sẵn.

Cuối ngày, là toàn thể Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng Chầu Thánh Thể long trọng, do cha chánh xứ Antôn Mai Đức Huy chủ sự.