Chỉ có 2 thứ trên đời CẦN PHẢI

Chỉ có 2 thứ trên đời CẦN PHẢI

Suy Tư - Mar 13/03/2021

Chỉ có 2 thứ trên đời CẦN PHẢI…:

 

Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tiết kiệm – đó là sức khỏe và lời hứa
Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải cho đi đừng giữ lại – đó là trí thức và lòng tốt
Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn – đó là chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về bản thân mình
Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải giữ gìn – đó là niềm tin và nhân cách của mình
Chỉ có 2 thứ trên đời cần trân trọng – đó là gia đình mình và giây phút hiện tại
Chỉ có 2 thứ trên đời mình có thể tự thực hiện được – đó là việc làm của mình để sinh ít lợi và tinh thần trách nhiệm
Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải mau mau quên đi – đó là chuyện đau thương và lòng hận thù
Chỉ có 2 thứ trên đời cần khắc ghi sâu vào tim – đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai
Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải có để thành công – đó là một đam mê chân chính và một sự kiên nhân tột cùng
Có 2 thứ trên đời cần phải tránh, tuyệt đối ko nên làm – đó là đừng hại bất kỳ ai và đừng phản bội bất kỳ ai
Có 2 thứ trên đời cần bảo vệ một cách trân trọng – đó là danh dự của mình và lẽ phải
Có 2 thứ trên đời cần chấp nhận – đó là cái chết và sự khác biệt với người khác
Có 2 thứ trên đời cần phải kiểm soát – đó là bản năng dục vọng và những cảm xúc không kiềm chế của mình
Có 2 thứ trên đời cần phải tránh thật xa – đó là cám dỗ và ích kỷ
Có 2 thứ trên đời cần phải xài và đừng hà tiện – đó là tiền bạc và những kinh nghiệm mà mình có được
Có 2 thứ trên đời ko được sợ – đó là cái ác và sự sống thật với lòng mình
Có 2 thứ trên đời cần phải được nuôi dưỡng – đó là tình yêu và lòng bao dung tha thứ
Có 2 thứ trên đời mà bất kỳ ai cũng phải đạt được trong cuộc sống – đó là hạnh phúc và sự thành đạt
Có 2 thứ trên đời cần phải luôn sẵn sàng đón nhận – đó là những thử thách, khó khăn và ngày mai

 

Cha Micae Phạm Quang Hồng