CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC 2014

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC 2014

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trong dịp tĩnh Tâm này được gặp Chúa và lắng nghe Lời Chúa với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC 2014
20-22/08/2014

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trong dịp tĩnh Tâm này được gặp Chúa và lắng nghe Lời Chúa với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Chủ đề:
PHÚC ÂM HÓA VIỆC GIÁO DỤC ĐỨC TIN,
CHĂM LO VÀ QUẢN TRỊ GIÁO XỨ

THỨ TƯ 20.08.2014

 • 07g30 : Có mặt – nhận phòng
 • 08g45 : Thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm
  Lễ ngoại lịch về Chúa Thánh Thần
 • 10g00 :  Giảng 1 (đia điểm theo nhóm)
 • 14g30 :  Kinh Trưa (nhà nguyện ĐCV)
 • 15g00 :  Giảng 2
 • 16g00 :  Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng
 • 18g00 :  Kinh Chiều
 • 19g45 :  Chầu Thánh Thể  + Kinh Tối

THỨ  NĂM 21.08.2014

 • 05g30 : Nguyện gẫm
 • 05g45 : Thánh lễ + Kinh Sáng
  Cầu cho các Giám mục và Linh mục trong giáo phận đã qua đời
 • 08g05 : Kinh Sách
 • 08g30 : Giảng 3
 • 10g00 : Nghi thức sám hối chung – Bí tích Hòa Giải
 • 14g30 :  Kinh Trưa
 • 15g00 :  Giảng 4
 • 16g00 :  Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng
 • 18g00 :  Kinh Chiều
 • 19g45 :  Chầu Thánh Thể + Kinh Tối

THỨ SÁU 22.08.2014

 • 05g30 :  Nguyện gẫm
 • 05g45 : Thánh lễ + Kinh Sáng
  Tạ ơn tuần tĩnh tâm – Xin ơn thánh hoá linh mục
  Mừng kỷ niệm 70 năm – 60 năm – 50 năm linh mục
 • 08g05 : Kinh Sách
 • 08g30 : Giảng 5
 • 10g00 : Huấn từ của Đức Tổng Giám Mục
 • 14g15 :  Sinh hoạt mục vụ
 • 15g30 :  Kinh Trưa + Chầu Thánh Thể kết thúc tĩnh tâm.
 
Hình Lm Giuse Vũ Minh Danh