Đến với Chúa Vẫn khát khô cổ

Đến với Chúa Vẫn khát khô cổ

Suy Tư - Jul 30/07/2015

Chủ nhật 18 B thường niên. Trích Tin mừng theo thánh Gioan 6: 30-35

banh truong sinh

30 Họ lại hỏi :

“Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ?

Ông sẽ làm gì đây ?

31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép :

Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp :“Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu,

mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,

33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống,

bánh đem lại sự sống cho thế gian.”

34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”

35 Đức Giê-su bảo họ :

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ;

 ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

 

Ấy thế mà lạ thay…

dù chúng tôi đến với Chúa qua nhiều phương thế quen thuộc như: đọc kinh, xem lễ, nhất là rước lễ…

Chúng tôi vẫn cứ khát đủ thứ:

Khát tiền bạc..

Khát danh vọng…

Khát tình yêu…

Khát kiến thức…

Khát công nghệ cao…Cell fone, Ipad, Smart TV…

Khát tiện nghi hiện đại…automatic….

Thậm chí còn

Khát nói xấu..  Khát nói hành..

Khát đổ vạ cáo gian… cho người ta mất hết danh dự…

Khát lên án người khác…

với lý do nghe có vẻ rất thánh thiện như:

bảo vệ Chúa… bảo vệ Hội Thánh…bảo vệ cộng đoàn…bảo vệ hội đoàn…

 

Quả thực là

Đã ăn bánh trường sinh cả 4000 lần

Vẫn cứ đói meo cả bụng

Đến với Chúa..hơn 4000 lần

Vẫn cứ khát khô cả cổ!!!!!

 

Thế thì làm gì để khỏi đói…khỏi khát????

Cứ tìm…chắc chắn sẽ gặp…

Cứ gõ…chắc chắn sẽ mở…

Nếu cứ sống tà tà hoặc tự cho mình là đạo đức dư thừa…

Rồi tình tang rước lễ theo thói quen…

Hoặc ngay cả nhiều lần rất sốt sắng cúi đầu chuẩn bị rước lễ rất nghiêm trang

Vẫn cứ đói…vẫn cứ khát mãi mà thôi…

Lung Linh