Gx Phú Hòa: Đón Mừng Vị Chủ Chăn Mới

Gx Phú Hòa: Đón Mừng Vị Chủ Chăn Mới

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Phú Hoà của linh mục An-tôn Mai Đức Huy diễn ra trong bầu khí trang trọng