Gx Phú Hòa: Họp Mặt Tất Niên

Gx Phú Hòa: Họp Mặt Tất Niên

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Tại hội trường đã diễn cuộc họp mặt tất niên,thường niên của Hội đồng mục vụ giáo xứ. Đây cũng là dịp tốt nhất để các ban ngành, đoàn thể chia sẻ những kinh nghiệm họat động trong năm.

Phú Hòa – Vào lúc 09:00 thứ ba ngày 26/01/2011, tại hội trường đã diễn cuộc họp mặt tất niên,thường niên của Hội đồng mục vụ giáo xứ. Đây cũng là dịp tốt nhất để các ban ngành, đoàn thể chia sẻ những kinh nghiệm họat động trong năm.

Trong buổi họp hôm nay, ngoài những báo cáo của các ban ngành, đoàn thể. Thì đến phần sôi nổi nhất là mục đóng góp ý kiến: với tinh thần phục vụ. Các quý chức đưa ra nhiều ý kiến rất chân thành, và Cha sở phân tích những cái được và cái chưa hòan thiện trong năm qua. Để cùng nhau đưa ra được hướng tốt nhất, để giáo xứ ngày càng phát triển hơn.

Kết thúc buổi họp, với tinh thần phục vụ trong Chúa và vì mọi người, ai ấy đều hân hoan vui vẻ. Và nhân nhịp cuối năm Cha sở đã mời mọi người ở lại dùng bữa cơm gia đình.