Gx Phú Hòa: Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Gx Phú Hòa: Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Sáng Thứ bảy ngày 2/5/2009 tại giáo xứ Phú Hòa, Sài gòn đã diễn ra thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường mới.