HÃY TẬP NHÌN NHƯ CỤ SIMEON

HÃY TẬP NHÌN NHƯ CỤ SIMEON

SUY NIỆM - Dec 28/12/2017

Thứ Sáu

Lc 2, 22-35

Lời Chúa hôm nay tiếp tục mặc khải cho thấy cùng với việc sinh ra như con người, Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, trong cùng lúc vừa là Ân Sủng Sự Sống tình yêu vĩnh hằng vừa là ân sủng mang lại Sự Sống tình yêu vĩnh hằng, và Sự Sống tình yêu vĩnh hằng nầy lại chính là Ánh Sáng cho toàn thể nhân loại (Ga 1, 3b), như được phản ảnh, trước tiên, trong 1 Ga 2, 3-11 : ở đây, cho thấy sẽ là đồng nghĩa khi nói “ở trong Đức Giêsu-Kitô” hay “ở trong Ánh sáng” hay “ở trong Sự Sống” hay “ở trong Thiên Chúa-Tình Yêu.

Một đàng, cho thấy Đức Giêsu-Kitô chính là “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho mụôn dân và là ánh sáng soi đường cho dân ngoại”(Lc 2, 30-32); đàng khác, cho thấy Đức Maria, Thánh Giuse, ông Simêon là những người đầu tiên được hưởng ân sủng nầy, nhờ sống và vâng theo “theo Luật Chúa truyền” (Lc 2, 24)…

Theo truyền thống tôn giáo Do thái, mọi con trai đầu lòng thuộc về Thiên Chúa và phải dâng hiến cho Ngài. Là người tôn trọng Lề luật Chúa, Đức Maria và thánh Giuse đem Hài nhi Giêsu vào Đền thờ để dâng hiến cho Thiên Chúa. Điều đáng tiếc là không một ai trong số những vị lãnh đạo Do thái đã nhận ra Hài Nhi Cứu Thế để đón tiếp, nhưng chỉ những người nghèo, sống đời công chính như tiên tri Simêon và bà Anna đã được phúc để nhận ra Hài nhi Giêsu là Đấng Cứu Độ. Họ rất hạnh phúc và không ngớt lời ca ngợi Thiên Chúa qua bài ca chúc tụng Nunc Dimittis “Muôn Lạy Chúa”.

Đức Mẹ và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu hài nhi lên đền thờ Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật ông Môsê truyền dạy.

Trong dịp may hiếm có này, ông Simêon là người công chính và có lòng kính sợ Chúa; Ông đến đền thờ và gặp gỡ Chúa Giêsu; lòng ông vui mừng nhận ra hài nhi Giêsu là Chúa Cứu Thế; ông tạ ơn Chúa vì đã được bồng ẵm Chúa trên cánh tay của mình; Ông rất mãn nguyện và hạnh phúc, thốt lên:

"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Chúa Thánh Thần soi sáng của cụ già Si-mê-on về Hài Nhi Giê-su. Nhìn một trẻ thơ, cụ đã thấy những điều trọng đại. Qua dáng vẻ nhỏ bé tầm thường yếu ớt của Hài Nhi, cụ đã nhận ra ánh sáng soi đường cho dân ngoại, vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa. Và cụ còn có cái nhìn xuyên thấu thời gian, để thấy trước Hài Nhi phải trải qua tăm tối của sự chống báng, phải bị đâm thâu bởi lưỡi gươm của đau khổ trước khi trở nên ánh sáng và vinh quang đem ơn cứu độ cho dân của Thiên Chúa.

Cụ Si-mê-on tuổi đã cao, mắt đã mờ, nhưng kỳ diệu thay, lại nhìn thấy đôi vợ chồng nghèo hèn chỉ có một cặp bồ câu để làm của lễ kia đang “sở hữu” một kho tàng vô giá là Đấng Cứu Thế; nhìn thấy Hài Nhi bé bỏng kia chính là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Sở dĩ thế, vì “ông là người công chính và sùng đạo…, Thánh Thần hằng ngự trên ông… Thánh Thần thúc đẩy ông lên đền thờ”, nói cách khác vì ông tiếp cận với thế giới thần linh, mắt ông được huấn luyện trong bầu khí đạo đức, thánh thiện, trong sạch, nên cũng nhạy cảm để nhìn xuyên qua dáng vẻ bên ngoài. Quả là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Một người sống gần với Chúa thì sẽ dễ cảm ứng sự thánh thiện; ngược lại, một người chỉ biết sống với thế gian, sẽ dễ xử sự theo cách thế gian.

Cụ Simêon nói về Con Trẻ là Đấng cứu độ của muôn dân, là ánh sáng soi cho lương dân, và đặc biệt, Con Trẻ sẽ phải chịu  nhiều đau khổ thử thách:

"Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối.”

          Chúa Giêsu là Đấng muôn dân trông đợi. Tiêu biểu cho lòng mong đợi của dân Israel chính là ông Simêon. Vì tin vào Con Trẻ là Đấng thiên sai và lòng ông hằng khao khát gặp Chúa Cứu Thế, nên ông đã gặp được Chúa, được bồng ẵm Chúa. Lòng ông hân hoan vui mừng.

Chúng ta đang trong những ngày bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng ta hãy đến hang đá chiêm ngắm Chúa Hài Nhi và gặp gỡ Ngài.

Chúa Giêsu là ánh sáng, là Đấng ban ơn cứu độ cho nhân loại. Để tất cả chúng ta đón nhận được ơn cứu độ của Chúa, chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ.

Tin vào Chúa Cứu Thế, mỗi người chúng ta mới gặp gỡ được Ngài, và chúng ta sẽ vui mừng hân hoan, vì Ngài đã giáng sinh cho chúng ta, và tỏ bày tình thương của Ngài cho chúng ta. Qua Lời Chúa phán dạy, Chúa soi sáng cho chúng ta thánh ý của Ngài, chân lý của Tin Mừng và ơn cứu độ cho muôn dân. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta.

Gương sống của cụ Simêon thật đáng để chúng ta noi theo: cụ chờ đợi Chúa không chỉ một vài “mùa Vọng” nhưng là suốt cuộc đời; cuộc đời công chính và sùng đạo, cụ để cho Chúa Thánh Thần hằng ngự và dẫn dắt; điều đặc biệt nữa đó là, cụ tin vào lời Thánh Thần linh báo. Và đến cuối đời, cụ đã được phần thưởng xứng đáng là ẵm Chúa Hài Đồng. Cụ đã thấy ơn cứu độ và chỉ xin được an bình ra đi.

Ta hãy như cụ Simeo tập nhìn bằng cặp mắt thiêng liêng để khám phá bao điều kỳ diệu: thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi một người kém cỏi tầm thường, có khi là người “tội lỗi” nữa là khác; nhận ra thánh ý Thiên Chúa nơi những biến cố xảy đến cho ta, có khi trái ý ta nữa là khác; để rồi biết chúc tụng Thiên Chúa như Si-mê-on, biết nhìn người nhìn đời trong đức tin và đức ái.

Vì thế, chúng ta hãy vui mừng vì gặp được Chúa, đón nhận Chúa, yêu mến Chúa và sống sự sống của Ngài trao ban cho chúng ta.

Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến và thờ lạy Chúa Hài Nhi và kết hiệp với Ngài qua mầu nhiệm Thánh Thể mỗi ngày trong Thánh lễ Misa.

Lời Chúa hôm nay khơi lên trong chúng ta tâm tình biết ơn và cảm tạ. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên những người con trong đại gia đình của Thiên Chúa. Không dừng lại ở đó, qua bí tích Thánh Thể, không những chúng ta được chiêm ngắm, đụng chạm đến Chúa như tiên tri Simêon xưa, mà còn được diễm phúc rước chính Đấng Cứu Độ vào tâm hồn mình.

Tuệ Mẫn