HÃY VUI LÊN ! THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN

HÃY VUI LÊN ! THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN

SUY NIỆM - May 20/05/2017

Thứ Bảy tuần V PS

Ga 15, 18-29

Ta thấy thánh Gioan thể hiện xuyên suốt trong Tin Mừng thứ tư chủ đề tình yêu. Với trang Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan nêu lên một hình ảnh trái ngược làm sáng lên chủ đề tình yêu đó là “sự thù ghét”.

Thống kê cho thấy Tin Mừng Gioan đã sử dụng 12 lần động từ “ghét”, động từ này hầu như các Tin Mừng khác không nói đến. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay và vài câu tiếp đó, tức Gioan 15,18-25 động từ “ghét” đã chiếm 7 lần. Chủ từ cho động từ “ghét” thường là “thế gian”, và động từ ghét thường gắn liền với các cụm từ : bách hại, trục xuất khỏi hội đường, giết chết.

Nếu thế gian ghét anh em. Khi Chúa Giêsu sắp phải chịu cuộc thương khó, nguyên do bởi sự căm ghét của thế gian (là hiện thân của những người thần tượng hoá quyền lực, giàu sang và thích tôn vinh con người hơn là vinh danh Thiên Chúa), Chúa Giêsu đã báo trước rằng những ai theo Ngài rồi cũng sẽ phải chịu một số phận tương tự như vậy. Chúng ta không nên cố tìm sự cao trọng hơn Chúa Giêsu, Thầy của chúng ta.

Thánh Gioan không chấp  nhận sự nhập nhằng, mù mờ trong thái độ sống. Ngài luôn có sự phân biệt rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa yêu và ghét, giữa thế gian và những gì không thuộc về thế gian… Tin Mừng hôm nay Thánh sử Gioan đã minh họa rõ hơn về hai hình ảnh đối lập ấy: một bên là thế gian và bên kia là những người Chúa chọn, những người gắn bó với Chúa ; một bên là tình yêu dành cho Thiên Chúa và bên kia là sự thù ghét thế gian mang lại.

Qua trang Tin Mừng hôm nay, ta đặt vấn đề rằng nguyên nhân nào mà những người đi theo Chúa phải chịu sự thù ghét ? Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời thật rõ : “Tôi tớ không lớn hơn chủ” ; “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy”. Ở những nơi khác của Tin Mừng Nhất Lãm cũng nói lên điều đó. Số phận những Kitô hữu gắn liền với số phận của Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu bị hiểu lầm, chống đối, thù ghét… thì số phận của những người theo Ngài cũng giống như vậy. (x.Mc 1,9-13 ; Mt 10,17-22.23-29 ; Lc 12,2-9.51-53).

Mặt khác, khi thuộc về Chúa, nghĩa là đứng ở phía đối lập với thế gian, mà thế gian thì ghét những ai không thuộc về chúng. Hơn nữa, đời sống của những người không thuộc thế gian là một đời sống công chính, vượt ra ngoài bóng tối tội lỗi. Đời sống ấy gián tiếp là lời tố cáo những thế lực đen tối, tội lỗi. Đời sống thánh thiện của người theo Chúa sẽ là lời kết án những ai sống bừa bãi. Khi bạn sống ngay thật bác ái, thì sẽ làm cho những ai sống trái với những điều ấy khó chịu, họ sẽ né tránh và loại trừ bạn. Đời sống ấy ắt hẳn là nguyên nhân của mọi sự loại trừ.

Những biểu hiện của sự thù ghét giáng xuống trên người theo Chúa là gì ? Như các nhà nghiên cứu Tin Mừng Gioan cho thấy, động từ “ghét” thường gắn liền với các cụm từ : “bách hại, trục xuất khỏi hội đường và giết chết”. Như vậy, những ai đi theo Chúa cũng phải hiểu rộng thêm rằng : chắc chắn họ cũng sẽ phải chịu bách hại, bị loại trừ và có khi cũng sẽ bị giết chết.

Phản ứng của các môn đệ trước sự thù ghét của thế gian : ở Ga 15,1-17 ngay trước đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ của Ngài “hãy lưu lại trong tình yên và tình bạn với Ngài”. Nghĩa là, trước khi những người theo Chúa chịu sự ngược đãi của thế gian, thì trước đó họ phải được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Họ phải nên một với Ngài như cây và cành, như đầu và chi thể. Nếu họ có được điều này, thì những gì thế gian đem lại sẽ không thể tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Thế nhưng một điều đem lại nguồn an ủi lớn lao cho những ai đi theo Chúa, Chúa nói ngay sau đoạn Tin Mừng hôm nay : Ngài hứa ban bình an và niềm vui của Ngài cho những ai theo Ngài. Và khi có niềm vui và bình an của chính Chúa, khi ấy những ai đi theo Ngài sẽ có đủ sức mạnh vượt thắng thế gian.

Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết trước rằng làm môn đệ Ngài thì phải chấp nhận bị thế gian thù ghét. “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (15,20). Quả thật, trong lịch sử Giáo hội, chúng ta thấy: người Kitô hữu luôn bị thế gian thù ghét và hãm hại, cho dẫu họ không chống lại chính quyền và thù ghét ai, nhưng vì đời sống của họ không giống như thế gian. Do vậy, điều quan trọng là đời sống của người Kitô hữu phải phù hợp với chân lý đức tin, nghĩa là họ phải sống công bằng và bác ái.

Chúng ta không được chiều theo sở thích của thế gian, nhưng đời sống của người Kitô hữu phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa ; Chúng ta không được sống bất công và thiếu bác ái với anh chị em, nhưng đời sống của người Kitô hữu phải là dấu chỉ cho hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Thật thế, công tâm mà nói, nhiều môn đệ của Chúa Kitô (liệu chúng ta có trong số đó không?) lại chạy theo những giá trị của thế gian. Do đó, họ trở nên trần tục, trở nên sung túc trong đời sống thế gian, và thay vì bị bách hại bởi danh Chúa thì họ lại bách hại những người khác. Vào thời trước, những người Kitô hữu đã tử đạo vì những người ngoại giáo. Ngày nay, những người Kitô hữu lại làm cho những người có cùng đức tin chịu đau khổ bởi họ đã chối bỏ quyền lợi và làm xúc phạm đến nhân phẩm của những người ấy.

Như vậy để giải quyết vấn đề thế gian thù ghét những người không thuộc về chúng, Chúa Giêsu muốn những ai thuộc về Ngài phải liên kết chặt chẽ với Ngài. Nếu người ấy kết hợp mật thiết với Ngài, họ phải tin rằng họ không bị bỏ rơi, họ được bình an và tình yêu Thiên Chúa sẽ bao phủ, thế lực của tình yêu sẽ chiến thắng sự gian ác. Chúa đã nói : anh em hãy vui lên, Thầy đã thắng thế gian, và chắc chắn ai gắn bó với Ngài cũng sẽ thắng thế gian.

Tuệ Mẫn