KHAO KHÁT ƠN THÁNH THẦN

KHAO KHÁT ƠN THÁNH THẦN

SUY NIỆM - May 24/05/2017

Thứ Tư tuần V PS

Ga 16, 12-15

Mối liên hệ mật thiết giữa Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần đã được mạc khải trọn vẹn. Thánh Thần được ban cho các môn đệ khi Đức Giê-su ra đi về cùng Cha. Nói cách khác, Đức Giêsu, Đấng Được Xức Dầu đến và hành động theo thánh ý Chúa Cha là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Và nay công cuộc cứu độ đã hoàn tất, Chúa lại ban Thánh Thần cho nhân loại để tiếp tục hoàn thành ơn cứu độ ấy nơi lòng của từng người và của thế giới. Như thế vai trò của Chúa Thánh Thần hôm nay trong Hội Thánh là đưa dẫn Hội Thánh tới của ơn cứu độ trọn vẹn.

Để thực hiện vai trò này, Chúa Thánh Thần không làm điều gì khác. Ngài chỉ nhắc cho Hội Thánh nhớ lại những gì Đức Ki-tô, và khi Hội Thánh đã nhớ, Ngài giúp cho Hội Thánh thấu hiểu. Chúa Thánh Thần chính là “trí nhớ của Hội Thánh”.

Lời hứa của Ðức Giêsu trước khi ra đi là sai Thánh Thần đến, lời hứa của Thiên Chúa sẽ đổ đầy Thần Khí xuống trong thời đại mới. Họ thấy ngay Thánh Thần là Thiên Chúa. Rồi nhờ Người, họ biết Ðức Giêsu Kitô là Chúa, đúng như lời Chúa nói hôm nay: Thánh Thần đã làm vinh hiển Người. Và như vậy họ hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi; họ rõ những lời Ðức Kitô đã mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi. Ðang khi ấy dần dần họ hiểu về mầu nhiệm Hội Thánh mà họ cũng nghe Ðức Giêsu nói, nhưng chưa hiểu. Và đó là công việc của Chúa Thánh Thần mà hôm nay Ðức Giêsu đã khẳng định sẽ đến "loan báo cho môn đệ những điều sẽ đến".

Hạnh phúc và bình an biết bao khi đi trong đêm tối mà tìm ra được nguồn sáng, khi cô đơn, lẻ loi, đau khổ mà gặp được người bạn an ủi. Khi yếu đuối bất lực và nguy hiểm lại có người hỗ trợ, bao bọc, nâng đỡ, chở che, khi lạc đường gặp người dẫn dắt chỉ lối cho. Chúa Giêsu Đấng Cứu độ chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và yêu thương đến cùng. Không những Ngài đã chịu khổ nạn mà cứu chuộc chúng ta, Ngài còn cảm thông sự yếu đuối bất lực của chúng ta trên cuộc hành trình về nước trời, nên Ngài xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để Chúa Thánh Thần soi sáng, dạy bảo và dẫn dắt chúng ta tiến về Thiên Quốc để được hạnh phúc với Ngài.

Chúa Giêsu giới thiệu Ðấng an ủi mà Người sẽ gửi đến từ nơi Chúa Cha cho các môn đệ là Thần Khí Sự Thật. Họ cần phải có Người vì Ðức Giêsu còn nhiều điều nữa muốn nói với họ nhưng lúc này họ không mang nổi. Nói đúng ra không phải Ðức Giêsu chưa nói hết với các môn đệ. Người là mạc khải toàn vẹn. Người đã không tiếc với môn đệ một điều gì.

Hơn nữa, Người đã nói không úp mở, như có lần Người đã tuyên bố. Nhưng chính Người đã tự ví như hạt giống và như người gieo giống. Người đã gieo hết Lời Chúa đấy, nhưng các lời này còn phải mọc lên và sinh hoa trái. Vai trò của Ðấng an ủi sẽ đến là "đưa các ngươi vào tất cả sự thật", vì sự thật đã đến, đã nói và đang ở trước mặt các môn đệ, nhưng họ vẫn chưa vào và chưa có khả năng để vào tất cả sự thật. Họ chưa hiểu Người đang nói với họ đủ; họ chưa bắt được hết ý của Người. Họ cần phải được trợ giúp thêm. Và đó sẽ là công việc của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: “Thầy có nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Chúa Giêsu muốn yêu thương chúng ta vô cùng, Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có, tất cả những gì chúng ta cần có, để chúng ta được hạnh phúc với Ngài và như Ngài trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng khả năng, sức lực, tâm hồn và trí khôn của chúng ta thì có hạn trước những thực tại thiêng liêng, Chúa Giêsu biết rõ chúng ta Ngài không đòi hỏi chúng ta quá sức, Chúa cũng muốn chúng ta biết chúng ta như vậy, để khiêm tốn cầu xin ơn Chúa giúp chúng ta hiểu biết Chúa và những sự thuộc về Ngài. Hiểu biết lời Chúa không chỉ bằng tri thức, lý trí con người, nhưng còn phải cần đến sự soi sáng đánh động của Chúa, chúng ta mới có thể hiểu được bằng tâm thức và có cảm nghiệm sâu xa nữa. Điều ấy Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta như Chúa Giêsu nói:

“Thần Chân Lý đến, Người sẽ dẫn dắt anh em đến sự thật”. Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Thần Khí Sự Thật, Ngài đã giúp các môn đệ xưa, và hôm nay đối với chúng ta Ngài giúp chúng ta hiểu tất cả sự thật được bày tỏ đầy đủ nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài sẽ dạy bảo chúng ta hiểu biết Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể và là Đấng cứu chuộc nhân loại. Chúa Thánh Thần lấy lời của Đức Kitô để soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta, bởi vậy, nên Chúa Giêsu nói: “Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Chúa Thánh Thần làm cho các môn đệ và cho chúng ta nhận thức ngày càng sâu xa hơn về sự nghiệp và thân thế của Đức Giêsu, càng ngaỳ chúng ta càng hiểu về Đức Kitô hơn, đó là điều làm cho Đức Kitô càng ngày càng được tôn vinh, đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Ngài sẽ tôn vinh Thầy”. Nhưng Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết mọi sự Ngài có là của Chúa Cha, và mọi sự của Cha là của Con, nên mọi Chân Lý đều ở nơi Chúa Cha, Chúa Con chỉ là phát ngôn viên của Chúa Cha, mà Chúa Thánh Thần là Đấng phổ biến và giải thích. Vì thế khi ta làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, và đồng thời chúng ta tuyên xưng Chân Lý Chúa Con mạc khải Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần giúp ta hiểu biết những điều Chúa Con mạc khải.

Trên con đường đi tới ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc tử nạn của Ngài, chúng ta rất cần có Chúa Thánh Thần soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt. Đừng bao giờ chúng ta tự phụ, tự mãn về những giáo lý chúng ta đã hiểu biết, nhưng phải luôn luôn thao thức học hỏi, tìm hiểu, suy niệm, cảm nghiệm sâu xa hơn nhờ Chúa Thánh Thần.

Và cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng làm cho mọi người biết Thiên Chúa mỗi ngày một sâu xa, để Thiên Chúa được tôn vinh. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy thường trực của chúng ta, có khi trực tiếp bằng sự soi sáng, đánh động, có khi qua các trung gian trong Hội Thánh, có khi Ngài uốn nắn lương tâm chúng ta cho ngay thẳng, chính trực. Tất cả là để đưa chúng ta đến phần rỗi đời đời.

Với tất cả những điều đó, ta hãy luôn khao khát ơn Chúa Thánh Thần, luôn cầu xin Chúa Thánh thần và sống mật thiết với Chúa Thánh Thần trong tư thế tỉnh thức đón nhận những hoạt động của Ngài trong tâm hồn chúng ta.

Tuệ Mẫn