LỜI MỜI GỌI LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO

LỜI MỜI GỌI LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO

SUY NIỆM - Oct 05/10/2017

Thứ Năm tuần XXVI TN  

Lc 10, 1-12

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của hết mọi người chứ không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ. Hình ảnh 72 môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng cho thấy tính phổ quát của sứ vụ này.

Trang Tin Mừng Chúa hôm nay nói với chúng ta về Sứ mạng truyền giáo. Đây là công việc chung của toàn thể Giáo Hội, và mời mọi người tham gia.

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu đã gọi thêm 72 môn đệ đi truyền giáo :“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi”. Chúa sai 72 môn đệ đi, là Ngài muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo. Hôm nay, Chúa cũng sai tất cả mọi người Kitô hữu truyền giáo.

Chúa Giêsu đã hướng dẫn các môn đệ về tư cách, phương pháp và tinh thần của người thừa sai, để các ông ra đi và hy vọng mang lại nhiều hoa trái.

Mau mau lên đường : “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Biết bao anh em đang chờ đợi được nghe Lời Chúa. Biết bao người đang mong chờ Tin Mừng cứu độ.Biết bao anh em đang tìm kiếm chân lý của Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa đón Chúa. Biết bao người xung quanh chúng ta muốn đón nhận ơn đức tin và chịu Phép Rửa tội để được làm con cái của Chúa và con cái của Hội Thánh. Vì thế, tất cả Kitô hữu hãy mau lên đường, mau mắn Loan báo Tin Mừng, đừng chậm trễ, cũng đừng bỏ mất cơ hội đưa những người chưa biết Chúa vào Đạo Chúa.

Người môn đệ phải noi gương Thầy của mình, đến để cứu độ bằng con đường thập giá. Vì thế, can đảm đón nhận những khó khăn, trở ngại do hiểu lầm, kỳ thị, ghen tức và hóa giải nó trong yêu thương là tinh thần của người môn đệ. Khó khăn này được ví như: "Chiên giữa bầy sói".

Đừng quá bám víu vào tiền bạc, của cải : Chúa dạy các môn đệ : “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. Chúa dạy những ai làm việc tông đồ thì đứng quá bám víu vào tiền bạc của cải, đừng dính bén vào những phương tiện vật chất, nhưng hãy cậy dựa vào Chúa và biết sống khó nghèo. Biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa, họ sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả.

          Không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền cách thái quá. Không bị của cải, sự sung sướng và an thân níu kéo bước chân người thừa sai. Bởi vì của cải vật chất không đương nhiên đem lại hạnh phúc cho con người, trái lại nó luôn có nguy cơ tha hóa và nô lệ hóa con người. Của cải vật chất vốn dễ làm cho con người trở nên mù quáng đối với bản thân cũng như trong tương quan với tha nhân; và khi đã trở thành mù quáng, con người tôn của cải vật chất lên làm cứu cánh và tự giam mình trong vỏ ích kỷ.

Người môn đệ phải cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình qua sự chăm sóc của Ngài, vì thợ thì đáng được thưởng công. Vì thế: không bị, không tiền, không mang hai áo … là tinh thần của người thừa sai.

Truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người : “Vào nhà nào, các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này”. Bình an là chính Chúa Kitô. Do đó, đi truyền giáo là đem Tin Mừng đến cho muôn người. Tin Mừng của Chúa sẽ đẩy lùi sự dữ. Tin Mừng của Chúa mang lại bình an cho các tâm hồn. Tin Mừng của Chúa sẽ giải thoát họ khỏi sự thống trị của sự dữ. Tin Mừng của Chúa làm cho mọi người đón nhận được ánh sáng Chân lý. Tin mừng của Chúa dẫn đưa tất cả đến niềm tin, dẫn đưa họ đến với Ngài, dẫn đưa họ vào Nước Trời. Do đó, Tin Mừng trờ thành Tin Mừng Bình an, do Chúa ban tặng cho loài người, bảo đảm ơn cứu độ.

Người truyền giáo phải là người thấm thía sự bình an của Chúa. Nếu không có bình an thì không thể trao ban cho người khác bình an được. Cuộc đời sứ vụ của người thừa sai mà thiếu đi yếu tố này, thì hẳn chính bản thân cũng bất hạnh, và như thế, chỉ còn gieo rắc sự thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, bình an là một ơn ban của Thiên Chúa, kèm theo sự cộng tác của con người. Vì vậy: "Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con".

Truyền giáo là rao giảng Nước Thiên Chúa : Chúa Giêsu dạy các môn đệ, khi đi rao giảng Tin Mừng, hãy rao giảng rằng : “Nước Thiên Chúa đã đến gần”.

Nước Thiên Chúa còn gọi là Nước Trời, là Nước Vĩnh cửu, nên Chúa ban cho con người tin vào Chúa cũng được tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa.

Nước Thiên Chúa chính là điểm cốt lõi trong sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu. Nay, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, các ông cũng phải rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa sắp đến.

Như thế việc truyền giáo là công việc Chúa trao phó và ủy thác cho các môn đệ, và chính các môn đệ của Chúa cần phải ý thức việc truyền giáo là bổn phận của mọi người tín hữu. Bất cứ người Kitô hữu đều có thể làm việc truyền giáo theo ý Chúa muốn.

Người môn đệ cần nhạy bén để khước từ cám dỗ là tìm mọi cách để thay đổi điều kiện sống cho mình, nhằm an thân và sung túc, trong khi đó sứ vụ thì bỏ bê. Như thế, không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng: "Đi hết nhà này đến nhà kia" mà sứ vụ thì không sinh hoa trái.

Sứ mạng của các tông đồ được Chúa sai đi bằng hai cụm từ rao giảng và chữa lành bệnh tật. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, chúng ta có thể nói rằng đây là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Rao giảng và chữa lành, công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau. Người đồ đệ của Chúa khi làm công việc của Chúa là công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Khi làm công việc này không thể nào lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em chung quanh. Nhà thờ để thờ Thiên Chúa, nhà thương chăm sóc bệnh nhân, nhà săn sóc người cao niên, nhà học tập cho người trẻ, nhà ở cho người nghèo, nhà cứu trợ cho anh chị em gặp nạn, đó là những nhà, những loại công tác nằm trong sứ mệnh của người đồ đệ của Chúa.

Một trong những phương thế để làm việc truyền giáo có hiệu quả là cầu nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Như Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu dùng lời cầu nguyện mà cứu được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời bôn ba khắp nơi để rao giảng Lời Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng ra đi Loan báo Tin Mừng.

Tuệ Mẫn