Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Giuse

Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Giuse

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

GHPT- Chiều thứ hai ngày 19-03-2012, giáo xứ Thánh Giuse hạt Phú Thọ đã long trọng mừng kính lễ Thánh Giuse (Bạn Trăm Năm Đức MARIA), bổn mạng giáo xứ, đồng thời cũng là quan thầy của cha chánh xứ Giuse  Đỗ Quang Khả.

 Hôm nay có hai cha cùng dự Thánh lễ đồng tế là cha Anphongsô Trần Văn Đồng và cha Phaolô Nguyễn Phong Phú. Trước Thánh lễ, các hội đoàn trong giáo xứ như các em thiếu nhi, các ca đoàn, lễ sinh, hội Lêgiô Mariae, các bà mẹ, ban hành xứ cùng giáo dân cung nghinh tượng ảnh Thánh Giuse trước khuôn viên vào trong nhà thờ. Kế đó cha xứ đã kính cẩn xông hương cho tượng.

 

Khi vào Thánh lễ, cha chủ tế đã nói sơ lược qua quá trình hình thành của giáo xứ Giuse từ năm 1960 là một NHÀ NGUYỆN nhỏ được dựng lên trong hẻm cách nhà thờ khoảng 4 căn nhà. Mùa nắng thì nóng nực, mùa mưa thì ngập lụt. Đầu năm 1990, tức sau 30 năm (tính từ năm 1960) được cha phó giáo xứ Đồng Tiến là LM Gioan Baotixita Trần Thanh Cao(nay là LM chánh xứ Đồng Tiến) cùng giáo dân góp sức chuyển đổi và di dời để đưa nhà thờ ra mặt tiền hẻm và xây dựng mới, đồng thời mua thêm đất để làm nhà xứ. Và được Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình nâng lên cấp GIÁO HỌ thuộc giáo xứ ĐỒNG TIẾN

 

Và cũng sau 21 năm, giáo họ Giuse được ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nâng lên thành GIÁO XỨ và cha chánh xứ Giuse Đỗ Quang Khả là Linh mục tiên khởi.

 

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông chủ tịch HĐGX đọc bài diễn văn cám ơn mọi người trong các hội đoàn đã góp sức cho buổi Thánh lễ được thành công tốt đẹp và sau khi kết lễ cha chánh xứ cùng hai cha đồng tế phát quà cho toàn bộ giáo dân tham gia Thánh Lễ hôm đó, và cùng dự tiệc với các hội đoàn trong giáo xứ