NGHE VÀ THỰC THI LỜI CHÚA

NGHE VÀ THỰC THI LỜI CHÚA

SUY NIỆM - Mar 29/03/2017

Thứ Tư tuần IV MC

Ga 5, 17-30

          Tin Mừng hôm nay tiếp theo đoạn Tin Mừng hôm qua: vì Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bất toại vào ngày Sabát nên một số người Do Thái trách Ngài đã làm việc vào ngày đáng nhẽ ra phải nghỉ việc. Trả lời cho họ, Chúa Giêsu nói “Cha Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm việc như vậy… Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy.”

Trong Tin mừng Chúa Giêsu cho thấy sự nhất quán tuyệt hảo trong ý chí cũng như trong hành động của Ngài với Chúa Cha. Tương tự, Chúa Giêsu xác quyết là: “Tôi làm những điều Chúa Cha làm, và tôi thực thi trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý của Ngài. Tôi không làm gì theo ý riêng, nhưng tôi làm điều đã thấy Chúa Cha làm và Ngài bảo tôi làm”.

Chúa Giêsu luôn sống mật thiết với Chúa Cha. Ngài thường tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện, để sống với Chúa Cha. Hơn nữa Chúa Giêsu luôn hiệp nhất với Chúa Cha trong cả đời sống của Ngài: “Ai thấy Ta là thấy Cha Ta”.

Tín điều có một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi dạy cho chúng ta hiểu được sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi hiệp nhất với nhau trong bản tính, trong sự sống và cả trong hoạt động nữa. Người Dothái chống đối Chúa Giêsu vì Ngài chữa bệnh vào ngày Sabát. Chúa Giêsu lên tiếng nói với họ: “Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc” ( Ga 5, 17 ).

Chúa Giêsu muốn mạc khải cho những kẻ chống đối Ngài mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Ngài, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy nhìn lên cõi đời đời, hãy tin nhận Ngài và đặt đời sống của họ trong ánh sáng Lời Ngài.

Tình yêu thương nối liền giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu thương đó được thể hiện bằng lòng nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã mạc khải chương trình tình yêu đời đời đó và mời gọi con người hãy đáp trả và cộng tác đắc lực với chương trình yêu thương này để được sống đời đời: "Ai nghe Lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì sẽ được sống đời đời", khỏi bị xét xử nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống.

Tuy việc sáng tạo trong sáu ngày đã chấm dứt, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi, nhưng việc quản trị điều hành vũ trụ vẫn tiếp tục, dù là ngày Sabát. Lời Chúa Giêsu nói vừa diễn tả Ngài là Con Thiên Chúa, vì Ngài có quyền gọi Thiên Chúa là Cha, vừa diễn tả việc Ngài làm là việc của Thiên Chúa, là việc quản trị và điều hành vũ trụ, cũng như Ngài có quyền quản trị và điều hành vũ trụ vậy. Điều ấy làm cho người Dothái thêm phẫn nộ và họ tìm cách giết Ngài.

Ngài hợp nhất với Chúa Cha trong mọi lời Ngài nói, trong mọi việc Ngài làm, chứng tỏ Ngài là con hiếu thảo của Chúa Cha, luôn yêu mến Chúa Cha và trung thành với Chúa Cha, dù phải chết. Ngài lấy lời nói và việc làm của Chúa Cha làm mẫu mực cho lời nói và việc làm của Ngài “Ta nghe Cha Ta nói sao Ta nói vậy. Ta thấy Cha Ta làm thế nào Ta làm như vậy. Ta đến trần gian không phải để làm theo ý riêng Ta, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai Ta".

Trang Tin Mừng hôm nay đặc biệt nói đến sự hiệp nhất của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong việc xét xử và ban sự sống. Chúa Giêsu không tự ý làm gì, không phải Ngài không đồng quyền với Chúa Cha, nhưng vì Ngài và Chúa Cha không thể có hành động riêng biệt, không thể tách rời nhau được. Vả lại, Chúa Cha yêu thương Chúa Con Ngài đã tỏ cho Chúa Con mọi việc và ban cho Chúa Con mọi quyền năng, và Chúa Con đã làm được mọi việc siêu phàm, Chúa Con còn làm nhiều việc hiển vinh hơn nữa. Những việc hiển vinh Chúa Con sẽ làm đặc biệt là nhờ công nghiệp cứu chuộc của Người, Người ban cho mọi người sự sống đời đời : «Chúa Cha làm cho kẻ chết chổi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý».

Chúa Giêsu đã trả lời cho các người biệt phái, đã trách Ngài làm việc lành chữa người đau liệt chờ bên bờ giếng nước rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Giờ đây, đến phiên mình xuống trần gian để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng muốn liên lỉ làm điều tốt cho con người, bất luận đó là ngày Sabat. Ngày Sabat là ngày cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabat.

Không những Chúa Cha ban cho Chúa Con có quyền ban hoặc không ban sự sống đời đời cho con người, Chúa Cha còn ban cho Chúa Con có quyền xét xử nữa, nên Chúa Con chỉ ban sự sống đời đời cho những ai tôn kính và tin phục Người, như tôn kính và tin phục Chúa Cha. Người ban cho họ sự sống thiêng liêng và sự sống thể xác. Vào ngày tận thế điều kiện để được sống lại là vâng nghe và tuân giữ lời Ngài. Thật vậy, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại còn ban cho Người Con có quyền xét xử vì Người là Con của Chúa Cha. Ngài còn nói với họ : chớ ngạc nhiên về điều Ngài nói, nhưng đến ngày tận thế người chết sẽ nghe tiếng Người và từ trong kẻ chết sống lại để được thưởng hay bị phạt, vì bây giờ mắt phàm họ không thể thấy được việc Chúa Giêsu ban sự sống cho con người như Ngài đã nói.

Vì Thiên Chúa còn tiếp tục công việc của Ngài, Ngài còn quản trị điều hành vũ trụ, Ngài quan phòng mọi sự bằng cách ban cho chúng ta ơn tự nhiên và ơn siêu nhiên. Chúng ta phải luôn luôn sử dụng ơn Chúa để bảo vệ sự sống và hạnh phúc của mình, đồng thời biết dùng ơn Chúa để thánh hóa bản thân và giúp ích cho tha nhân, để ngày sau cùng được sống hạnh phúc vĩnh viễn.

Nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu và qua Bí Tích Rửa tội chúng ta được làm con Thiên Chúa, được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa qua các nhiệm tích, đó là ơn rất trọng đại. Chúng ta luôn giữ phẩm chất của mình là Con Thiên Chúa và sốt sắng, siêng năng tham dự các phép bí tích, nhất là bí tích hòa giải và Thánh Thể, luôn tỉnh thức hướng về sự xét xử của Chúa Giêsu trong ngày cánh chung, mà ra sức xa lánh tội lỗi, nhờ đó chúng ta làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong linh hồn chúng ta mỗi ngày một hơn.

Đó là điều Giáo Hội tha thiết mời gọi chúng ta trong mùa chay. Chúng ta ngoan ngoãn nghe lời Chúa Giêsu dạy và nỗ lực thi hành, cũng như nghe lời Giáo Hội kêu mời, nhờ đó chúng ta sẽ được sống lại với phần thưởng lớn lao trong ngày Đức Kitô trở lại.

Là những môn đệ của  Chúa Giêsu, chúng ta phải nỗ lực hành động như Ngài. Chúng ta hãy để Chúa Cha đưa ra sáng kiến. Chúng ta tìm cách khám phá điều Thiên Chúa muốn mình thực hiện; và suy xét điều Chúa đang làm. Sau đó, chúng ta hợp nhất tâm trí, ước muốn cũng như hành động của mình với tâm trí, ước muốn, hành động của Chúa Cha và Chúa Con là Đức Giêsu. Nhờ Thần Khí của Chúa Giêsu dẫn dắt, chúng ta có thể hành động như Chúa Giêsu và chứng tỏ chúng ta là con cái của Chúa Cha.

Tuệ Mẫn