PHỤC VỤ TRONG HIỆP NHẤT

PHỤC VỤ TRONG HIỆP NHẤT

SUY NIỆM - Mar 14/03/2018

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

Tín điều có một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi dạy cho chúng ta hiểu được sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi hiệp nhất với nhau trong bản tính, trong sự sống và cả trong hoạt động nữa. Người Dothái chống đối Chúa Giêsu vì Ngài chữa bệnh vào ngày Sabát.

Trang Tin Mừng hôm nay đặc biệt nói đến sự hiệp nhất của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong việc xét xử và ban sự sống. Chúa Giêsu không tự ý làm gì, không phải Ngài không đồng quyền với Chúa Cha, nhưng vì Ngài và Chúa Cha không thể có hành động riêng biệt, không thể tách rời nhau được.

Mở đầu bài Tin Mừng bằng câu 17: “Đến nay, Cha tôi làm việc, tôi cũng làm việc”. Vì các thầy Do Thái cho rằng: Thiên Chúa đã nghỉ ngơi. Ngài không còn hoạt động nữa. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: Hiện nay Cha vẫn làm việc và Ngài cũng làm việc. Điều này không những chứng tỏ về một sự mới mẻ của giáo lý, phá đổ quan niệm của các thầy Ráp-bi mà còn khẳng định Thiên Tính của Đức Giêsu. Ngài cho mình ngang hàng với Chúa Cha qua câu “Cha tôi làm việc thì Tôi cũng làm việc”. Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, chứ không là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Câu nói này đã gây thù hận giữa người Do Thái và Chúa Giêsu; họ tìm cách giết Chúa Giêsu (c.18) vì Ngài dám nhận mình là Đấng Thẩm phán Tối Cao.

Tuy việc sáng tạo trong sáu ngày đã chấm dứt, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi, nhưng việc quản trị điều hành vũ trụ vẫn tiếp tục, dù là ngày Sabát. Lời Chúa Giêsu nói vừa diễn tả Ngài là Con Thiên Chúa, vì Ngài có quyền gọi Thiên Chúa là Cha, vừa diễn tả việc Ngài làm là việc của Thiên Chúa, là việc quản trị và điều hành vũ trụ, cũng như Ngài có quyền quản trị và điều hành vũ trụ vậy. Điều ấy làm cho người Dothái thêm phẫn nộ và họ tìm cách giết Ngài.

Chúa Giêsu luôn sống mật thiết với Chúa Cha. Ngài thường tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện, để sống với Chúa Cha. Hơn nữa Chúa Giêsu luôn hiệp nhất với Chúa Cha trong cả đời sống của Ngài: “Ai thấy Ta là thấy Cha Ta”. Ngài hợp nhất với Chúa Cha trong mọi lời Ngài nói, trong mọi việc Ngài làm, chứng tỏ Ngài là con hiếu thảo của Chúa Cha, luôn yêu mến Chúa Cha và trung thành với Chúa Cha, dù phải chết. Ngài lấy lời nói và việc làm của Chúa Cha làm mẫu mực cho lời nói và việc làm của Ngài “Ta nghe Cha Ta nói sao Ta nói vậy. Ta thấy Cha Ta làm thế nào Ta làm như vậy. Ta đến trần gian không phải để làm theo ý riêng Ta, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai Ta".

Thật vậy, Chúa Cha yêu thương Chúa Con Ngài đã tỏ cho Chúa Con mọi việc và ban cho Chúa Con mọi quyền năng, và Chúa Con đã làm được mọi việc siêu phàm, Chúa Con còn làm nhiều việc hiển vinh hơn nữa. Những việc hiển vinh Chúa Con sẽ làm đặc biệt là nhờ công nghiệp cứu chuộc của Người, Người ban cho mọi người sự sống đời đời : «Chúa Cha làm cho kẻ chết chổi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý».

Không những Chúa Cha ban cho Chúa Con có quyền ban hoặc không ban sự sống đời đời cho con người, Chúa Cha còn ban cho Chúa Con có quyền xét xử nữa, nên Chúa Con chỉ ban sự sống đời đời cho những ai tôn kính và tin phục Người, như tôn kính và tin phục Chúa Cha. Người ban cho họ sự sống thiêng liêng và sự sống thể xác. Vào ngày tận thế điều kiện để được sống lại là vâng nghe và tuân giữ lời Ngài.

Thật vậy, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại còn ban cho Người Con có quyền xét xử vì Người là Con của Chúa Cha. Ngài còn nói với họ : chớ ngạc nhiên về điều Ngài nói, nhưng đến ngày tận thế người chết sẽ nghe tiếng Người và từ trong kẻ chết sống lại để được thưởng hay bị phạt, vì bây giờ mắt phàm họ không thể thấy được việc Chúa Giêsu ban sự sống cho con người như Ngài đã nói.

Vì Thiên Chúa còn tiếp tục công việc của Ngài, Ngài còn quản trị điều hành vũ trụ, Ngài quan phòng mọi sự bằng cách ban cho chúng ta ơn tự nhiên và ơn siêu nhiên. Chúng ta phải luôn luôn sử dụng ơn Chúa để bảo vệ sự sống và hạnh phúc của mình, đồng thời biết dùng ơn Chúa để thánh hóa bản thân và giúp ích cho tha nhân, để ngày sau cùng được sống hạnh phúc vĩnh viễn.

          Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn sống trong tâm tình của một người con chẳng hề làm sai ý Cha, luôn trung thành theo ý Cha dẫu phải hy sinh tính mạng, miễn sao ý Cha được thể hiện. Qua đó, Ngài muốn cho người Do thái biết Ngài chính là Con Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn nên một và đồng bản thể với Chúa Cha. Đây là điều rất quan trọng vì nếu người ta không tin Ngài là Con Thiên Chúa thì họ không thể tin vào lời Ngài, không xác tín vào việc Ngài làm, không tin tưởng vào Đấng đã sai Ngài và họ sẽ không được ơn cứu độ.

Nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu và qua Bí Tích Rửa tội chúng ta được làm con Thiên Chúa, được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa qua các nhiệm tích, đó là ơn rất trọng đại. Chúng ta luôn giữ phẩm chất của mình là Con Thiên Chúa và sốt sắng, siêng năng tham dự các phép bí tích, nhất là bí tích hòa giải và Thánh Thể, luôn tỉnh thức hướng về sự xét xử của Chúa Giêsu trong ngày cánh chung, mà ra sức xa lánh tội lỗi, nhờ đó chúng ta làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong linh hồn chúng ta mỗi ngày một hơn.

Là những người theo Chúa, học biết nhiều về Chúa, tuyên xưng cách mạnh mẽ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng Chúa Cha sai đến nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa sống đúng với những điều mình tuyên xưng. Ngoài miệng chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng trong cách sống, đôi khi chúng ta vẫn chưa dám trao phó trọn vẹn cuộc sống cho Ngài. Vì vậy, Tin Mừng hôm nay lời mời gọi mỗi người nhìn lại mình để việc tuyên xưng đức tin của chúng ta không dừng lại nơi môi miệng nhưng được cụ thể hoá bằng chính đời sống hằng ngày.

Đó là điều Giáo Hội tha thiết mời gọi chúng ta trong mùa chay. Mỗi người chúng ta ngoan ngoãn nghe lời Chúa Giêsu dạy và nỗ lực thi hành, cũng như nghe lời Giáo Hội kêu mời, nhờ đó chúng ta sẽ được sống lại với phần thưởng lớn lao trong ngày Đức Kitô trở lại.

Tuệ Mẫn