Thánh lễ thánh công việc

Thánh lễ thánh công việc

Tin Giáo Xứ - Feb 08/02/2019

"Chúng ta làm việc cho sáng danh Chúa, chứ không phải sáng danh mình, thì Chúa sẽ ban cho ta"

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và  chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm  trong năm mới này,được may lành, thuận lợi được nhiều kết quả tốt  mang lại sự ấn lo hạnh phúc cho gia đình và xã hội, ngoài ra chúng ta cũng nguyện cho những gia đình chưa có công việc sống rất khó khăn, thì giờ đây chúng ta hiệp ý xin Thiên Chúa ban cho tất cả các gia đình trong giáo xứ có công ăn việc làm.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

Hình: Văn Chung