Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua

Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:00 Chúa nhật ngày 24/11/2013 giáo xứ Phú Hòa long trọng cử hành thánh lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, trong thánh lễ có ghi thức tuyên hứa của ban chấp hành GĐPTTT.

Vào lúc 17:00 Chúa nhật ngày 24/11/2013 giáo xứ Phú Hòa long trọng cử hành thánh lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, trong thánh lễ hôm nay có ghi thức tuyên hứa của ban chấp hành GĐPTTT.

Bài giảng cha Anton

Hình: Martin Đức
Audio: Gionan Kim Long