Thầy Ban Bình An Cho Anh Em

Thầy Ban Bình An Cho Anh Em

SUY NIỆM - Apr 20/04/2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 35-48)

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc  đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc Người bẻ bánh như thế nào. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và phán: "Bình an cho các con. Này Thầy đây đừng sợ!" Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa Giêsu lại nói: "Tại sao các con lại bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây mà! Cứ chạm đến xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Các ông dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Rồi Người nói: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy với các con là: cần phải ứng nghiệm tất cả mọi lời đã ghi chép về Thầy trong sách Luật Môsê, trong các Sách Tiên tri và các Thánh Vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, Rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy.

SUY NIỆM

“Bình an cho anh em”.

Một lời chào chúc theo văn hóa người Do Thái : “Bình an cho anh em”. Nhưng còn hơn thế nữa, bình an của Chúa Phục Sinh ban cho các môn đệ là “Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em”, thứ bình an mà dù có phải trải qua biết bao sóng gió, đau khổ và cả cái chết, Thầy vẫn vâng phục ý Chúa Cha và thi hành trọn vẹn. Sự bình an mang lại niềm vui trọn vẹn, và niềm vui lan tỏa, niềm vui chia sẻ.

“Bình an cho anh em”. Song song với lời cầu chúc bình an, Chúa Giêsu cho các môn đệ xem các dấu chỉ hữu hình nơi tay chân và cạnh sườn mình, đồng thời Ngài cũng cầm lấy bánh ăn trước mặt các ông, nhằm nâng đỡ và củng cố niềm tin cho các môn đệ, và cũng là để chứng tỏ cho các ông biết rằng Chúa Phục Sinh cũng chính là Chúa Giêsu mà các ông đã từng được sống với Người trước kia.

“Bình an cho anh em”. Trong đời sống hằng ngày, Chúa có thể ban cho chúng ta những ơn lành hồn xác, để nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta, hoặc để củng cố thêm sức mạnh cho đức tin, hầu chúng ta có thể làm chứng cho Chúa.

“Bình an cho anh em”. Chúa đã mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh. Điều này nhắc nhủ chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, chúng ta cần ơn Chúa soi sáng, chứ không chỉ cậy dựa vào nỗ lực của mình. Vậy, muốn hiểu Lời Chúa khi nghe hoặc đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy giục lòng tin, cậy, mến Chúa và cầu xin ơn Người soi sáng, chỉ dạy cho.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con được sống lại thật về phần linh hồn. Amen