Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

SUY NIỆM - Mar 26/03/2020

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

Ga 5, 31-47

LỜI CHỨNG LÀ NÓI VÀ LÀM VIỆC CHO CHÚA

Có Đấng khác làm chứng về tôi,
và tôi biết
:
lời Người làm chứng về tôi
là lời chứng thật
”.
(Ga 5,32)

Khi Chúa Giêsu đã về trời, các Tông đồ đã chia nhau đi rao giảng Tin mừng, có các người phụ tá và những người cộng tác với các ngài. Khi các ngài đã qua đi thì Giáo hội lãnh nhận công tác tiếp nối công việc của các Tông đồ mà rao giảng Tin mừng cho đến tận cùng thế giới, không kể mầu da sắc tộc, ngôn ngữ. Lời Chúa phải được rao giảng cho mọi người.

Trang Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài đó là làm việc cho Cha, làm chứng cho Cha. Chúa Giêsu cũng nói với những người đương thời rằng họ làm chỉ vì háo danh và hảo danh mà thôi.

Và rồi đến lượt các tín hữu, mọi người có trách nhiệm phải rao giảng cho người khác. Mọi người phải rao giảng Tin mừng, không trừ ai, nhưng Giáo hội trạch cử một số người chuyên đi rao giảng mà ta gọi là “các nhà truyền giáo”. Chúa Giêsu không còn trực tiếp rao giảng như ngày xưa nữa mà cần loài người chúng ta phải cộng tác để đi đến các hang cùng ngõ hẻm đem Lời Chúa đến cho mọi người.

          Làm chứng cho Chúa là lấy lời nói, nhất là cách ăn ở, việc làm mà tỏ cho người khác biết Chúa Kitô, vì người ấy giống Chúa Kitô trong tư tưởng, nói năng, xử sự, việc làm. Vì giống như vậy nên khi người ta gặp người ấy, thì người ta nhớ đến Chúa Kitô. Người ấy đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô như thánh Phaolô nói : “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Ta chỉ là công cụ của Chúa để nhờ đó người ta biết Chúa. Tuy công cụ nhỏ bé chẳng đáng kể nhưng lại cần thiết. Chúa không trực tiếp tỏ mình ra cho người ta mà dùng con người nhỏ bé của chúng ta để tỏ lộ cho mọi người biết Thiên Chúa cao cả. Chúng ta chỉ là phương tiện để Chúa đến với người ta và người ta đến với Chúa. Ví dụ : một người muốn biết ngôi sao mai trên trời nhưng không biết ngôi nào trong hàng ngàn ngôi sao, nhưng nếu chúng ta dùng bàn tay chỉ cho họ thì họ sẽ nhận ra ngôi sao mai trên trời. Bàn tay chỉ là phương tiện giúp người ta nhìn ra sao mai, nếu không có bàn tay ấy thì người ta không nhìn ra sao mai được.

Ta hãy làm chứng Chúa bằng lời nói. Lời nói là đặc biệt của con người, vì thế, con người được định nghĩa là con vật biết nói.

Nhưng lời nói của chúng ta có thể tốt, cũng như có thể xấu. Khi chúng ta nói những lời tốt, chúng ta xây dựng, chúng ta đem lại sự vui vẻ cho kẻ khác, chúng ta đem lại sự hòa bình cho mọi người. Những khi đó, chúng ta làm chứng Chúa bằng lời nói.

Trái lại, khi chúng ta nói những lời xấu, chúng ta phá đổ, chúng ta đem lại sự buồn phiền cho kẻ khác, chúng ta gây nên thù, nên oán cho người ta.
          Để làm chứng Chúa bằng lời nói, chúng ta không nói những lời gây buồn phiền cho kẻ khác, nhưng chúng ta nói những lời đem lại sự vui vẻ cho mọi người.

Ta không nói những lời chỉ trích, phá đổ, nhưng chúng ta nói những lời yêu thương, xây dựng. Ta không nói những lời tục tĩu nhớp nhúa, nhưng ta nói những lời trong sạch, thanh cao. Ta không nói những lời bi quan, lên án, nhưng chúng ta nói những lời cao thượng, những lời khuyến khích và an ủi.

Ta hãy làm chứng Chúa bằng việc làm tốt đẹp. Lời nói không có giá trị cho bằng việc làm. Lời nói qua đi, nhưng gương lành thì tồn tại. Lời nói không làm cho ai theo chúng ta. Chỉ có gương tốt mới lôi kéo kẻ khác theo chúng ta. Để làm chứng Chúa bằng việc làm, chúng ta hãy luôn luôn treo cao gương tốt.

        Ta hãy làm gương tốt trong gia đình chúng ta. Cha mẹ làm gương tốt cho con cái, vợ chồng làm gương tốt cho nhau, anh chị làm gương tốt cho em út. Mọi người trong gia đình hãy thi đua sống thánh thiện, thi đua giữ luật Chúa, thi đua làm việc lành phước đức. Hạnh phúc thay cho những gia đình như vậy ! Gia đình họ được bằng an, vui vẻ. Gia đình họ được đầy ơn Chúa. Gia đình họ trở thành thiên đàng trên mặt đất này.

          Rồi chúng ta hãy làm gương tốt cho mọi người xung quanh mình. Xung quanh chúng ta, có nhiều kẻ còn chưa biết Chúa. Xung quanh ta, có những kẻ lơ đạo, bỏ đạo, nghịch đạo. Tất cả những người nầy sẽ được ảnh hưởng tốt khi thấy gương tốt của chúng ta. Quá trình của một cuộc trở lại, phần nhiều là: thấy trước, rồi tin sau.

Gương tốt của chúng ta ảnh hưởng trên kẻ khác, dẫu nhiều khi chúng ta không biết. Khi ta nâng mình lên cao bằng đời sống gương tốt, chúng ta nâng mọi người lên theo, chúng ta nâng cả thế giới lên theo. Chúa dạy ta là ánh sáng chiếu soi mọi người. Chúa dạy chúng ta là muối làm cho mặn mòi kẻ khác. Theo Đạo Chúa, không phải chỉ là Giữ Đạo, mà còn phải Sống Đạo và Truyền Đạo bằng đời sống gương tốt của mình.

Mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải thi hành sứ mạng tiên tri tức là phải làm chứng cho Đức Giêsu như lời Ngài dạy : “Chúng con là chứng nhân của Thầy”. Rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa không phải chỉ dùng lời nói suông nhưng phải dùng cả đời sống, cả con người của mình để làm chứng , vì con người chúng ta là phương tiện hữu hiệu để chỉ cho người ta biết Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người phải có đời sống gương mẫu để xứng đáng là chứng nhân của Chúa, ngược lại chỉ là “phản chứng”.

Bài: Tuệ Mẫn & Video: TGPSaigon.net