TIN BUỒN: ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

TIN BUỒN: ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

Tin Giáo Xứ - Mar 07/03/2018

   Theo lời đáng tin cậy của cha Tạ Huy Hoàng và cha Nguyễn Quốc Hưng, xin thông báo Tin buồn :
   ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC (ở Roma dự Ad Limina) :
   Đang dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hôm qua thứ ba 6/3, bị đột quỵ và đột ngột qua đời (một cha người Ý đã kịp xức dầu) : hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục.
   Xin Quý Cha dâng lễ cầu nguyện cho ngài. Xin các Tu sĩ và anh chị em giáo dân hiệp ý cầu nguyện. R.I.P.
  Vài nét tiểu sử theo Sổ tay 2018 :
  Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc :
– Sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt
– Thụ phong Linh mục : 17.12.1970 tại Đà Lạt
– Tấn phong Giám mục : 20.05.1999 tại Đà Lạt
– Tổng Giám Mục Phó : 28.09.2013

– Tổng Giám Mục Sàigòn : 22.03.2014

 

   Joseph Phạm Bá Lãm chuyển tin.