TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN

SUY NIỆM - Apr 05/04/2017

Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với người Do Thái vừa mới tin vào Ngài. Ngài thấy lòng tin của họ chưa được trọn vẹn lắm, nên Ngài đã đề nghị với họ những biện pháp thiết thực để củng cố lòng tin đó. Nhưng Ngài đòi họ cần phải sống Lời Chúa, để cho Lời Chúa thấm nhập vào trọn cuộc đời họ, để Lời Chúa giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Tuy nhiên, những người Do Thái này chưa có đủ khiêm tốn để chấp nhận đề nghị của Chúa. Họ tự phụ mình là con cháu của Abraham và không cần ai chỉ dạy thêm điều chi nữa.

Khi dạy cho các môn đệ “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” Chúa Giêsu nói: “Tinh thần thì sáng suốt mau lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối nặng nề”. Lời này thật chí lí với nhóm Biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay.

Họ sáng suốt xưng mình là con cái Ông Abraham. Họ chỉ có một Cha, đó là Thiên Chúa. Nhưng tính ghanh tị và ham danh lợi của họ  đã đè bẹp lí trí của họ, làm cho lòng trí họ ra chai đá cứng cỏi, khép kín trước sứ điệp Chúa Giêsu loan báo: Họ không tin Chúa Giêsu, họ từ chối Ngài. Hơn thế nữa, họ tìm cách giết hại Ngài. Việc đó là một việc phản nghịch với Thiên Chúa, một việc mà ông Abraham không làm, họ phạm một tội ác lớn lao khôn tả, họ đánh mất phẩm chất và danh nghĩa của họ. Đó cũng là vấn đề đánh thức chúng ta trong mùa chay thánh này.

            Chúa Giêsu khẳng định: Ai muốn làm môn đệ của Chúa, thì phải ở lại trong lời của Ngài. Thật vậy, người môn đệ phải sống theo Thầy, nên giống Thầy, và cùng với Thầy thi hành sứ vụ. Nhưng chúng ta là những con người thường sống theo tự nhiên, chiều theo những cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt đi ngược với đường lối của Thiên Chúa, làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt, làm nô lệ cho tội, vì Chúa Giêsu đã nói: “ Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”.

Chúa Giêsu chờ đợi những người Do Thái mới tin Chúa, như đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe.

Đức Giêsu đã tranh luận với người Do Thái đã tin vào Người về vấn đề Abraham nhưng qua đó Ngài cũng định nghĩa về môn đệ đích thực phai biết ở lại trong lời của Ngươì, nghĩa là phải biết lắng nghe thực hành Lời Chúa. Điều này nhẵ chúng ta trước tiên đến Maria và Mác ta. Đức Giêsu đã khen  Maria vì biết lắng nghe Lời Chúa, đó chính là biết chọn phần tốt nhất. khi lãnh Bí Tích Rửa Tội mỗi người Kitô hữu chúng ta đã là môn đệ Chúa thì chúng ta cũng hãy ở lại trong Lời của Người.

Hãy noi gương của Thiên Chúa và của Abraham mà phát triển mối tương quan đức tin với Ngài: "Nếu các ngươi là con cái của Thiên Chúa Cha, thì chắc chắn các ngươi sẽ yêu mến Ta. Nếu các ngươi là con cái của Abraham thì các ngươi hãy thi hành công việc của Abraham mà tin lời Ta".

Vậy, những người Do Thái tự phụ này không thể nào thăng tiến trên con đường đức tin. Bởi vì họ chỉ mượn danh nghĩa con cái Thiên Chúa, bà con của Abraham để hưởng lợi mà thôi. Họ cho mình là người trong nhà, nhưng thực ra họ là những người con xa lạ, người con hoang theo như từ ngữ của đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe.

Bởi vậy chúng ta cần ở lại trong lời của Chúa, nghe và thi hành lời Chúa: chính việc ở lại trong lời của Chúa, chúng ta mới thông hiểu sự thật là các chân lý của Chúa, các chân lý này là ánh sáng dẫn dắt chúng ta sống đúng với phẩm giá con cái Thiên Chúa, con cái của sự tự do. Sống đúng với phẩm chất là môn đệ của Chúa Giêsu, vì được nên giống Chúa Giêsu, là con chí ái của Chúa Cha, luôn nói và làm như Chúa Cha đã nói, đã làm.

Lời Chúa còn là sức sống nuôi dưỡng sự sống của Thiên Chúa trong linh hồn ta, là sức mạnh giúp ta chiến đấu với ba thù để không bao giờ làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt hay làm nô lệ cho tội nữa, nhưng được tự do sống theo ý Chúa. Khác với nhóm Biệt phái, họ xưng mình là con cái Abraham nhưng họ đã làm những việc Ông Abraham không làm, đó là tìm cách giết Chúa Giêsu.

Họ tự hào họ chỉ có một Cha là Thiên Chúa, nhưng họ lại sống phản nghịch với Ngài, như Chúa Giêsu nói: “giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến Tôi, vì Tôi phát xuất từ Thiên Chúa”. Trong thực tế họ không tin nhận Chúa Giêsu, nên họ không phải là con cái Thiên Chúa. Chúng ta nhận thức mình là con cái Thiên Chúa là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta phải sống đúng phẩm chất, đúng danh nghĩa ấy, nếu không chúng ta chỉ mang danh mà không sống thực. Chúng ta phải sám hối tội lỗi để trở về với phẩm giá là con cái Thiên Chúa, con cái của sự tự do, là phải biết tin nhận Chúa Giêsu, biết lắng nghe và sống lời Ngài, không phạm tội nữa, vì phạm tội là từ chối Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

            Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng đến với những người chống đối tôn giáo chúng ta, sẵn sàng đối thoại với họ, để trình bày cho họ biết Thiên Chúa và Chân Lý của Ngài, không sợ thất bại nhưng hi vọng giúp ích cho nhiều người khác. Chúng ta cần thông cảm với người tội lỗi, cần nhẫn nại với người khô khan nguội lạnh và cầu nguyện cho họ. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho những người yếu đuối, nhờ đó chúng ta mới lôi kéo được nhiều người trở về làm con Thiên Chúa, làm môn đệ của Chúa Giêsu, là biết lắng nghe và sống lời Chúa dạy.

Lôi kéo nhiều người ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, không còn làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt mà sống đạo tốt hơn cho xứng đáng với ơn rửa tội họ đã lãnh nhận, đã được cứu chuộc nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu.

Chúng ta luôn biết cầu nguyện cho mình và mọi anh em của chúng ta, để mọi người được trở về với Chúa trong mùa chay, sống đúng với danh nghĩa là Kitô hữu của mình, và trung thành sống theo lời Chúa, mãi mãi là môn đệ Chúa Giêsu.

Tuệ Mẫn