Bài giảng lễ Tạ ơn mừng thượng thọ cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

Bài giảng lễ Tạ ơn mừng thượng thọ cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Sep 28/09/2014

LỄ TẠ ƠN MỪNG THỌ 90 CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN HỮU TẤN

(1V 8,55-61; Ep 1,3-14; Ga 15,9-17)

1. Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta đến đây trong tình gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn, mừng thọ 90 năm của Cha Phanxicô Xaviê. Thật là một ngày vui cho cha Phanxicô và cho tất chúng ta, những thân hữu của cha. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Chúa Giêsu, Người Anh Trưởng của chúng ta cũng vui mừng trong tình gia đình của Thiên Chúa tại trần gian là Giáo hội, là Tổng Giáo phận. Những người vui nhất chắc chắn là anh chị em trong Foyer Cao Thái.

Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa cùng với Cha Phanxicô, vì biết bao nhiêu ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban cho cha trong 90 năm qua.

2. Trước hết là ơn được sinh ra ở đời này, được từ không mà trở thành có, do Tình Thương vô biên của Thiên Chúa. Hơn thế nữa còn được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trở nên “đồng thừa tự” với Đức Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa. Ơn cao cả thứ ba là ơn “làm linh mục”, trở nên người mục tử nhân lành, giống như Đức Giêsu là Mục Tử nhân lành của Giáo hội là Dân Thiên Chúa. Trở nên tư tế thông phần chức “Thượng Tế vĩnh cữu” của Đức Kitô, để dâng lên Thiên Chúa “Hy Tế Thánh Thiện”, làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trở nên ngôn sứ rao giảng Tin mừng Tình Thương của Thiên Chúa và bày tỏ “Thánh ý của Thiên Chúa” chứa đựng trong Lời Chúa.

3. Những ơn lớn lao đó là những ơn mà Thiên Chúa ban cho cha Phanxicô và cho Giáo hội. Chính cha Phanxicô cũng là một “hồng ân” mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội, cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta còn được mời gọi “ca tụng vinh quang ân sủng của Thiên Chúa”, như lời thư Êphêsô (x. Ep 1,3-14). Cuộc sống của chúng ta phải trở thành lời tạ ơn chúc tụng. Chúng ta trở thành những con người thờ phượng Thiên Chúa trong Thánh Thần và Chân Lý.

4. Hãy noi gương cha Phanxicô, là một con người thờ phượng đích thực, là một con người đầy Thánh Thần lòng tin. Tin Thiên Chúa là Cha, Đấng Giàu lòng thương xót, tin Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, tin Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Noi gương cha Phanxicô là một con người yêu mến Chúa Giêsu và luôn ở lại trong Tình thương của Người, như lời Người mời gọi trong Tin Mừng Gioan. Cha đã trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu, vì đã thi hành lệnh truyền của Chúa là yêu mến tha nhân như Thầy yêu mến (x. Ga 15,12).

5. Noi gương cha là con người không ngừng lắng nghe Lời Chúađem ra thực hành. Luôn hướng lòng lên cùng Chúa và tiến bước trong đường lối của Người, như lời sách các Vua. Noi gương cha, không ngừng đón nhận Ý Chúa cho cuộc đời của mình. Không ngừng nói xin vâng như Đức Mẹ, không chiều theo ý riêng của mình. Noi gương cha, có lòng trông cậy phó thác vào Tình thương và sự Quan phòng của Thiên Chúa, để một ngày nào đó có thể nói với Thiên Chúa giống như Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha.” (Lc 23,46)

6. Chúa Giêsu muốn cho Niềm vui của Người ở trong các môn đệ, để các môn đệ được vui trọn vẹn. Niềm vui của Chúa, chính là niềm vui được yêu thương và yêu thương, đối với Chúa Cha, cũng như đối với chúng ta. Niềm vui đó, chính là Tình Yêu, là Thánh Thần Tình Yêu. Có Thánh Thần Tình Yêu trong chúng ta, chúng ta sẽ vui luôn, vì được trải nghiệm một Tình Yêu vô hạn. Và chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu, là Chúa Giêsu và các bạn hữu khác của Chúa. Cha Phanxicô không những đã hy sinh cuộc đời cho Chúa Giêsu, mà cho cả các chủng sinh, các học trò của cha; cho các anh chị em ở Foyer Cao Thái mà cha đã làm linh phụ nhiều năm.

7. Có Chúa Thánh Thần, cuộc đời chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái, và hoa trái của chúng ta tồn tại. Cuộc đời của anh chị em hiện diện hôm nay, có lẽ đã sinh nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần. Rất nhiều loại hoa trái khác nhau, nhưng có 3 thứ hoa trái hết sức quan trọng, mà tôi cầu chúc cho mọi người đều có, đó là Tình Bác ái yêu thương, là Hạnh phúc hay Niềm vui trong cuộc sống, và là sự Bình an, Bình an mà thế gian không ban được. Khi có 3 thứ hoa trái đó trong đời sống, thì cuộc đời của anh chị em được coi là thành đạt, giống như cuộc đời của linh phụ Phanxicô. Dĩ nhiên đây là sự thành đạt trong Chúa, nhờ đó chúng ta có thể tự hào như lời Thánh Phaolô: “Ai tự hào, thì hãy tự hào trong Chúa!” (1Cr 1,31)

Foyer Cao Thái, ngày 27 tháng 09 năm 2014

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn