Danh sách linh mục

Hình ảnh, tên và dòng tu (hoặc chủng viện) của các linh mục đã từng và đang giúp tại giáo xứ Phú Hòa, xin mọi người một lời cầu nguyện cho các ngài mạnh giỏi, đầy tràn hồng ân để luôn kiên trì trong việc Chúa.
Linh mục 1
Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà
Dòng Ngôi Lời
Cha khách
Linh mục 1
Cha Đa Minh Trần Đức Công
Linh mục Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
Cha khách
Linh mục 1
Cha Martino Nguyễn Kim Danh
Dòng Vinh Sơn
Cha khách
Linh mục 1
Cha Giuse Đinh Quang Thịnh
Linh mục Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
Cha khách
Linh mục 1
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Chính
Dòng Cát Minh
Cha khách
Linh mục 1
Cha Carôlô Vũ Anh Quốc
Dòng Đa Minh
Cha khách
Linh mục 1
Cha Giuse Phạm Quốc Văn
Dòng Đa Minh
Cha khách
Linh mục 1
Cha Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Lợi
Dòng Máu Châu Báu
Cha khách
Linh mục 1
Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt
GP Bùi Chu
Cha khách
Linh mục 1
Cha Phalo Phạm Xuân Anh Hào
Dong Thừa sai Máu Châu Báu
Cha khách
Linh mục 1
Vinh Sơn Trần Quốc Sử
Đại chủng viện Thánh Giuse
Chánh xứ
Linh mục 1
Cha Anton Mai Đức Huy chánh sứ tiên khởi
Linh mục Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
Nguyên chánh xứ
Không tìm thấy dữ liệu so khớp
Có thể bạn đã tìm sai thông tin hoặc hệ thống chưa có thông tin về linh mục này, liên hệ admin để biết thêm chi tiết