Bảo tàng Đài Phát thanh Vatican: 82 năm phát thanh tiếng nói của Đức Giáo Hoàng

Bảo tàng Đài Phát thanh Vatican: 82 năm phát thanh tiếng nói của Đức Giáo Hoàng

Loan Báo Tin Mừng - Mar 24/03/2014

Romereports – Bảo tàng Lịch sử Đài Phát thanh Vatican là nơi ít được khách du lịch biết đến. Nó là một bộ sưu tập các thiết bị vô tuyến được Đài Phát thanh Vatican chính thức sử dụng từ năm 1931.

Romereports – Bảo tàng Lịch sử Đài Phát thanh Vatican là nơi ít được khách du lịch biết đến. Nó là một bộ sưu tập các thiết bị vô tuyến được Đài Phát thanh Vatican chính thức sử dụng từ năm 1931.

Mỗi thiết bị đều có lịch sử riêng của nó và là một nhân chứng đối với khoảng thời gian cụ thể cho cả hai lịch sử kỹ thuật cũng như Vatican đương thời của mình.

Alido Brinzaglia, người sáng lập, bảo tàng Đài Phát thanh Vatican giải thích:

“Với thiết bị này, chúng ta có thể nhớ lại lịch sử những gì của đài phát thanh, mà cũng là của Đài Phát thanh Vatican. Bảo tàng này giúp chúng ta hiểu được sứ mệnh của Đài Phát thanh Vatican, những gì mà nó loan tải đến khắp mọi người ở khắp mọi nơi.”

Trong số 180 linh kiện triển lãm là điện tín, mày thu và phát sóng vô tuyến, máy quay đĩa, đĩa vynil, micrô. Và 90% các thiết bị vẫn đang hoạt động. Alido Brinzaglia nói tiếp:

“Bảo tàng này vẫn sống. Nó không chỉ nói về những gì thuộc về thiết bị của nó, mà nó còn nói lên bối cảnh lịch sử và xã hội mà ở đó những công cụ này được sử dụng.”

 

Người sáng lập bảo tàng đã nhấn mạnh đến cách sử dụng sóng ngắn cho phép những kỹ thuật viên ở Vatican truyền tiếng nói của giáo hoàng đến mọi nơi trên thế giới, Đài Phát thanh Vatican đã đóng một vai trò quan trọng, chẳng hạn, trong thời Bức tường Bá Linh sụp đổ.

Một thực tế nữa ít được mọi người biết đến là ở đài phát thanh này, không bỏ bất cứ một thứ gì. Thậm chí bây giờ những linh kiện kỹ thuật số có chức năng tương tự được thay thế trong việc ghi âm, đĩa vynil cũ vẫn là những mặt hàng thiết yếu.    

“Băng hay đĩa vynil chắc chắn sẽ sử dụng lâu hơn. Chúng tôi có những băng gốc từ năm 1931 mà vẫn còn nghe tốt. Mặt khác, chúng ta không thể chắc chắn được rằng đĩa compact hoặc đĩa cứng ngày nay có thể kéo dài hơn 50 năm hay 100 năm.” Alido Brnzaglia kết luận.

Bảo tàng Lịch sử Đài Phát thanh Vatican được thành lập năm 1995, đúng 100 năm sau khi Guglielmo Marconi, một trong những sáng lập viên Đài Phát thanh Vatican, đã phát minh truyền thanh và truyền hình.

Jos. Tú Nạc, NMS