CA ĐOÀN CÊCILIA MỪNG BỔN MẠNG

CA ĐOÀN CÊCILIA MỪNG BỔN MẠNG

Cecilia - Nov 25/11/2019

Thứ Sáu ngày 22-11-2019 lễ kính Thánh Nữ Cêcilia tử đạo , đồng thời là bổn mạng của ca đoàn Cêcilia giáo xứ Phú Hòa. Nhân dịp này, Cha sở An-tôn cùng cộng đoàn GX đã cùng hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g30 chúc mừng và cầu nguyện cho các thành viên ca đoàn cùng gia đình luôn được hưởng hồng ân Thiên Chúa và hăng hái đem lời ca tiếng hát phục vụ giáo xứ.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

Văn Chung