Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ Hành Hương Năm Đức Tin

Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ Hành Hương Năm Đức Tin

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ Hành Hương Năm Đức Tin tại nhà thờ Hạnh Thông Tây, Gò vấp, SG

Ảnh : Nguyển Vĩnh Thân