Cầu nguyện như thế nào để gặp được Chúa?

Cầu nguyện như thế nào để gặp được Chúa?

Giới trẻ, hôn nhân và gia đình - Aug 23/08/2014

Trong chặng này, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần dạy bảo chúng ta cho biết chúng ta phải cầu nguyện thế nào để được biến đổi.

Chặng 1
CẦU NGUYỆN ĐỂ GẶP ĐƯỢC CHÚA 

Lm. Phêrô Phạm Hữu Lai, SJ.

1. Mục đích và ơn xin

Trong chặng này, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần dạy bảo chúng ta cho biết chúng ta phải cầu nguyện thế nào để được biến đổi.

2. Chương trình

Để đạt được ơn trên, chúng ta hãy suy chiêm những bài sau đây:

Bài 1. Làm sao biết con đã gặp Chúa trong
cầu nguyện?

Bài 2. Cầu nguyện thế nào để gặp được Chúa?

Bài 3. Cầu nguyện mà cảm nghiệm được
tình yêu của Thiên Chúa thì phải biến đổi.

Bài 4. Cầu nguyện để thấy được Chúa nhìn

Bài 5. Trong đêm tối, bạn kêu lên để
Thiên Chúa gọi tên bạn (JL 8)

Bài 6. Cầu nguyện là ở trước mặt Chúa

Bài 7. Đấng mà tôi cầu nguyện với Ngài là ai?

Bài 8. Con phải cầu nguyện thế nào để
được biến đổi?

Bài 1
CẦU NGUYỆN THẾ NÀO  ĐỂ GẶP ĐƯỢC CHÚA?

18215

Nhập nguyện

Xin cho con biết phải cầu nguyện thế nào mới gặp được Chúa.

Suy chiêm

1. Ông Mô-sê làm thế nào mà gặp được Chúa?

Xh 3,1-10: 1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. 2Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?4ĐỨC CHÚA thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” 5Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” 6Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

7ĐỨC CHÚA phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. 8Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri,
Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. 9Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. 10Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.”

2. Trước hết, Đức Chúa quyến rũ ông Mô-sê

a. Đức Chúa quyến rũ ông Mô-sê thế nào ? (cc.2-3)

Tại sao Đức Chúa quyến rũ ông? (cc.7-10)

Bạn có kinh nghiệm về Thiên Chúa quyến rũ bạn không?

Nếu có thì tại sao Thiên Chúa quyến rũ bạn?

b. Bạn biết những nhân vật nào trong Kinh Thánh được Thiên Chúa quyến rũ? Tại sao Chúa lại quyến rũ họ?

3. Khi thấy Mô-sê lại xem thì Đức Chúa phán:

“Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra” Đức Chúa muốn bảo ông làm gì?

Jean LaFrance hiểu như thế này:

JL 1:3.5-6: Ông Mô-sê tìm cách giải thích: “Tại sao Thiên Chúa như thế này, thế kia”. Bạn không thể phân tích Thiên Chúa như một hiện tượng kỳ lạ vì Ngài không chịu để con người thu hẹp Ngài trong những công thức. Thiên Chúa vượt xa những tư tưởng của con người và không thể tinh giản cách tiếp cận Ngài. Thiên Chúa không phải là một bài toán cần được giải đáp, nhưng là một mầu nhiệm cần được khám phá. Thiên Chúa là Đấng ta không hiểu nổi, không giải thích được. Nietzsche đã viết: “Sự kiện nào đã được giải thích tỏ tường rồi thì không còn gây hứng thú nữa, vì thế mà Thiên Chúa vẫn luôn gây cảm hứng cho chúng ta”.

Hiểu biết Thiên Chúa là nhận ra Ngài có đó, ta không thể thu gọn Ngài trong một mớ kiến thức: Ngài tỏ mình cho ai tùy ý và bất cứ lúc nào. Khi cầu nguyện, bạn đừng tìm cách hình dung Thiên Chúa một cách cụ thể: chúng ta vẫn còn ở dưới chế độ đức tin chứ chưa được thấy tỏ tường. Thánh Phao-lô nói thêm: “Thiên Chúa nhiệm mầu vượt hẳn mọi hiểu biết”. Bạn chỉ có thể thấy Thiên Chúa “lờ mờ như trong một tấm gương đục” (1Cr 13,12).

Bạn đừng tìm cách lại gần Thiên Chúa để kiểm kê Ngài. Ngài không phải là một đối tượng để nghiên cứu. Ngài là một chủ thể tự do, ta phải khẩn nài xin cho được biết Ngài. Bước đầu tiên là chắp tay lại và cởi dép ra. Giây phút quyết liệt của cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa không phải là lúc chúng ta tiến đến gần Ngài mà chính là lúc chúng ta lùi bước, khiêm tốn xóa mình trước mắt Ngài. Thiên Chúa không phải là một lãnh địa để chúng ta đi trinh sát, Ngài là một thánh địa và chúng ta phải bước vào nơi đây chân không.

b. Như vậy, muốn cầu nguyện mà gặp được Chúa thì ta phải tránh điều gì?

4. Hình ảnh bụi cây cháy bừng nhưng không bị thiêu rụi có chỉ cho ta cách thức đến gặp Chúa hay không?

a. Jean LaFrance trả lời:

JL 1:7-8: Chỉ khi nào bạn chấp nhận không nắm chắc vấn đề thì Thiên Chúa mới tỏ mình ra cho bạn. Và bạn cũng đừng mong sẽ phân tích mạch lạc kinh nghiệm cuộc gặp gỡ này. Đức Chúa tỏ mình cho bạn, như Ngài tỏ mình cho ông Mô-sê, Ngài xuất hiện như một ngọn lửa, có ai mà nắm được lửa trong tay bao giờ đâu. Ngọn lửa hấp dẫn và lạ lùng lắm: vừa chiếu sáng lại vừa biến thành lửa mọi sự chung quanh nó. Khi Thánh Gio-an Thánh Giá mô tả đỉnh cao của một tâm hồn kết hợp với Thiên Chúa, ông dùng hình ảnh một khúc củi bừng cháy lửa thiêng.

Trong cầu nguyện, bạn hãy đến với Chúa như một người nghèo khó, trơ trụi trước bụi gai cháy rực. Không cần phải nói gì, nhưng hãy để cho ánh lửa thiêu đốt tất cả hữu thể nghèo nàn của bạn. Thiên Chúa là ngọn lửa muốn biến hóa bạn thành lửa hồng. Như khúc củi đã trở thành ngọn lửa, bạn cũng được nên một hữu thể với Thiên Chúa, được thông phần với thiên tính của Ngài. Chính Thiên Chúa sẽ biến đổi những người chấp nhận cởi dép để ân sủng của Ngài hoán cải. Nhờ kết hợp với Thiên Chúa, Đấng có dư thừa quyền năng một cách huyền nhiệm, thế giới này được đốt cháy bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài.

b. Như vậy, ta phải cầu nguyện thế nào mới mong gặp được Chúa?

Kết nguyện

Cuối cùng, hãy trả lời một cách cô đọng câu hỏi sau: tôi phải cầu nguyện thế nào trng khóa tĩnh tâm này để gặp được Chúa? Ghi lại câu trả lời ấy trong sổ tĩnh tâm và đem trình lên Chúa để kết thúc.