Cầu Nguyện Với Phúc Âm – Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên C

Cầu Nguyện Với Phúc Âm – Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên C

SUY NIỆM - Aug 07/08/2022

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm C

Lc 12,32-48

"Các con hãy sẵn sàng" (Lc 12,40)

 

 

Suy niệm: Ðức Giêsu khuyên các môn đệ phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Và Người cũng đang nói với chúng ta hôm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi lo lắng áo cơm, tiền tài danh vọng… để làm cho chúng ta mất sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu Thật vô phúc, khờ dại và đáng tiếc!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu, phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình, để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.

 

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng