CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B

SUY NIỆM - Aug 08/08/2021

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Ga 6,41-51

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống" (Ga 6,51)

 

 

Suy niệm: Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Giavê Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài.

Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do thái mới là Giáo hội – là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa,  mà là sự sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do thái xưa được sức mạnh, để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh.

Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen

ĐGM Giuse Nguyễn Năng