Cầu Nguyện Với Phúc Âm – Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên C

Cầu Nguyện Với Phúc Âm – Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên C

SUY NIỆM - Aug 14/08/2022

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm C

Lc 12,49-53

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ" (Lc 12,51)

 

 

Suy niệm: Ðức Giêsu nói: "Thầy đến để gây chia rẽ". Một câu nói xem ra nghịch lý, khó chấp nhận. Nhưng nếu phân tích sâu xa thì câu nói đó lại là một Chân Lý tuyệt vời. Hoà bình đích thực chỉ có sau khi đã quyết liệt chiến đấu để chọn lựa. Hoà bình chỉ có khi đã phân rẽ sự ác khỏi điều thiện, bóng tối ra khỏi ánh sáng… Nhờ ngọn lửa thanh tẩy bợn nhơ được loại bỏ để chỉ còn lại sự tinh tuyền trọn hảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, để được sự bình an của Chúa trong cuộc sống, chúng con phải chấp nhận từ bỏ tội lỗi, từ bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ… Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm, dứt khoát chọn lựa cho mình tình yêu chân chính và sự bình an vĩnh cửu của Chúa. Amen.

 

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng