CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B

SUY NIỆM - Sep 19/09/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN năm B

Mc 9,29-37

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết" (Mc 9,31a.35)

 

 

Suy niệm: Trong bài Tin mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương khó và Phục sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải sứ mệnh Ngài sẽ phải thực hiện. Nhưng các môn đệ không hiểu, lại còn tranh cãi với nhau về địa vị. Ðức Giêsu vẫn không tìm được bạn đồng cảm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không muốn hiểu Chúa, không đồng sở thích với Chúa. Chúng con chỉ thích lo cho mình, được vinh thân phì gia. Còn Chúa, Chúa đã sống và muốn chúng con biết quên mình vì tha nhân.

Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa, để Chúa được vui lòng và chúng con được hạnh phúc. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng