CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA CHAY B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA CHAY B

SUY NIỆM - Mar 07/03/2021

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm B 

Ga 2,13-25

"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại" (Ga 2,)

Suy niệm: Với những lời giảng dạy kèm theo những phép lạ Ðức Giêsu đã làm, nhiều người muốn tin vào Ngài. Nhưng bên cạnh đó lại có những người đòi hỏi nơi Chúa một dấu lạ nào đó, để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa thì họ mới tin. Họ không vì thiện chí kiếm tìm chân lý, mà chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Lòng họ đã ra chai đá

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua những phép lạ Chúa đã làm, có những người tin tưởng và yêu mến Chúa hơn, và cũng có những người bị vấp phạm. Họ vấp phạm vì họ quá đề cao ý riêng của mình.

Xin Chúa ban cho chúng con biết nhận ra ý Chúa trong những phép lạ của cuộc đời. Ước gì qua đó niềm tin yêu, phó thác của chúng con nơi Chúa sẽ được thăng tiến mãi mãi. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng