CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH B

SUY NIỆM - Apr 17/04/2021

 CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm B

Lc 24,35-48

"Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại" (Lc 24,46) 

Suy niệm: Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc bình an cho họ. Bình an của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hoà hợp, đồng tâm nhất trí với nhau.

Gia đình hoà thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm… là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin Chúa đến với gia đình chúng con, xứ sở chúng con. Sự hiệp nhất của chúng con trong mọi công việc, nhất là trong các giờ kinh gia đình là điều làm Chúa vui lòng. Chúng con xin Chúa hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn và đem bình an hạnh phúc cho chúng con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng