CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B

SUY NIỆM - Nov 14/11/2021

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B

Mc 13,24-32

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời" (Mc 13,27)

 

Suy niệm: Trong ngày sau hết, ngày Con Người đến trong vinh quang đầy quyền năng. Ngày Ðức Giêsu trở lại để đưa nhân loại chúng ta về cùng Thiên Chúa. Ngài đến triệu tập những người được tuyển chọn từ khắp muôn nơi. Ðể cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh viễn bên Ngài.

Những ai là người được tuyển chọn? Ai sẽ được cứu? Tin mừng Ga 3,16 quả quyết: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời". Vì thế, tất cả chúng ta đều được cứu, nếu chúng ta muốn. Nếu muốn thì hãy tin vào Ðức Giêsu Con của Thiên Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con thường sợ hãi khi nghĩ đến ngày phán xét. Chúng con hay sợ bị phạt trong hoả ngục. Một hình ảnh lệch lạc khi nghĩ đến Cha uy nghi, nghiêm khắc làm chúng con khiếp sợ. Thế nhưng Kinh thánh đã mạc khải cho chúng con biết: Còn gì quý hơn Con Một của Cha? Thế mà Cha đã ban cho chúng con, thì Cha còn tiếc gì với chúng con nữa? Cha yêu thương chúng con, không phải Cha phạt chúng con. Nhưng đúng hơn, chúng con đã lạm dụng tự do để chọn cho mình nỗi bất hạnh.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng