CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B

SUY NIỆM - Nov 21/11/2021

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ  

Ga 18,33b-37

"Chính ngài nói rằng ‘Tôi là Vua’" (Ga 18,37)

 

 

Suy niệm: Ðức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Trong Ngài muôn loài được tạo thành. Nhờ Ngài vạn vật được cứu độ. Vì thế Ngài là chủ tể là Vua vũ trụ. Nước của Ngài không hạn hẹp một quốc gia nào, một dân tộc nào. Nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. Vinh quang uy quyền của ngai báu Ngài không tỏ hiện bằng vũ lực, bằng cao sang thế trần, nhưng êm đềm trong yêu thương, trong tình thân ái để đem hạnh phúc đích thực cho mọi tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cải tạo mọi sự trong Con yêu dấu Chúa, là Vua vũ trụ: Xin đoái thương cho mọi loài thọ tạo đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ, biết phụng thờ uy linh Chúa, và biết luôn luôn ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng