CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – C

SUY NIỆM - Feb 06/02/2022

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN năm C

 Lc 5,1-11

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người" (Lc 5,11)

 

 

 

Suy niệm: "Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi".

Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Ðức Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng vừa kinh ngạc trước sự kiện lớn lao ấy. Ông thấy con người mình thật thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của vị Thiên Chúa quyền phép.

Nhưng Ðức Giêsu đã hiền từ: "Ðừng sợ, từ nay con sẽ trở thành kẻ đánh cá người". Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin dùng, kêu mời con người cộng tác với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, đâu đâu người ta cũng cổ võ, nêu cao tinh thần sống thông cảm, trao đổi và cộng tác với nhau trong mọi công việc. Chúng con đã nhận ra nét đẹp ấy bắt nguồn từ nơi Chúa.

Xin cho chúng con không chỉ cộng tác với nhau mà phải cộng tác với ơn thánh Chúa, để những công việc chúng con làm trở nên hữu ích cho chúng con và cho mọi người. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng