CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ BẢY TUẦN 20 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ BẢY TUẦN 20 TN – B

SUY NIỆM - Aug 21/08/2021

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Piô X, giáo hoàng, lễ nhớ 

"Họ nói mà không làm" (Mt 23,3b)

 

 

Sứ điệp: Chỉ mình Thiên Chúa là Cha, chỉ mình Đức Kitô là Thầy. Những người được trao nhiệm vụ lãnh đạo phải sống khiêm tốn và chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, có ai đó vẫn hay dùng lời Tin mừng hôm nay, để phủ nhận vai trò của những vị lãnh đạo trong Giáo hội Chúa. Con biết Chúa không có ý dạy như thế, vì Chúa đã gọi và chọn một số người, để thông chia quyền bính và nhiệm vụ thừa tác của Chúa cho họ. Con không ngần ngại gọi những vị đó là cha là thầy. Vì tin vào Danh Chúa mà con tôn trọng quý cha, quý thầy là những người đại diện cho Chúa.

Phần con, con được gọi là cha là mẹ cũng là nhờ Chúa, vì Chúa cho con được cộng tác vào công trình sáng tạo để sinh dưỡng con cái. Con chỉ đáng được gọi là cha là mẹ, khi biết sống xứng đáng là người thay mặt Chúa để dạy dỗ con cái.

Lạy Chúa, con tha thiết xin Chúa ban ơn nhiều cho các bề trên trong đạo, cho chúng con là những người đang trong bậc làm cha làm mẹ, để chúng con sống xứng đáng với địa vị thay mặt Chúa. Xin cho chúng con biết suy nghĩ phù hợp ý Chúa, biết làm ý Chúa và biết nói ý Chúa cho con cái. Dù là những người thay mặt Chúa, nhưng chúng con cũng chỉ là con người mỏng dòn yếu đuối. Xin Chúa thương xót và nâng đỡ con.

Riêng phận con là con cái, con sẽ kính trọng và vâng lời cha mẹ không những theo lẽ tự nhiên, nhưng nhất là cha mẹ là người thay mặt Chúa sinh dưỡng giáo dục con. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ con.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết củng cố vai trò của mình, bằng cách phục vụ trong khiêm tốn và chân thành. Amen.  

ĐGM Giuse Nguyễn Năng