CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 31 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 31 TN – B

SUY NIỆM - Oct 31/10/2021

THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó" (Mt 5,3)

 

 

Sứ điệp: Những ai sống đời chứng nhân cho Nước trời theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ được hạnh phúc thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trình bày cho con nẻo đường đi đến cõi phúc muôn đời. Chúa đã đi trước để con buớc theo Chúa. Chúa đã sống khó nghèo, khiêm nhu, hiền hoà, nhân hậu… Chúa đã hiến trọn cuộc đời cho Nước trời. Cuộc đời của Chúa vẫn sáng ngời thuần khiết trước mặt con.

Bước chân Chúa đi đã có biết bao người theo. Lời kêu gọi của Chúa đã được bao người đáp lại. Cuộc sống của những người theo Chúa bị người đời cho là càn dở, là ngu dại, nhưng đó lại là con đường sống đời đời và dẫn đến hạnh phúc chân thực.

Con tin vào Lời Chúa, con muốn sống theo tiếng Chúa gọi mời. Xin cho con biết chọn lựa, chọn lựa dứt khoát cho suốt cả đời con. Xin cho con biết chấp nhận những thua thiệt trước mắt người đời, để sống cho Chúa và vì Chúa. Xin cho con can đảm bước theo Chúa trên con đường gồ ghề chông gai của ơn cứu độ với thập giá trên vai, với những khuyết điểm và giới hạn trong cuộc sống.

Xin cho con biết nhận ra khuôn mặt cứu độ của Chúa trong cuộc sống con, biết lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Chúa và can đảm bước theo tiếng Chúa.

Khi con hiện diện giữa đời và bước đi trên con đường của Chúa, lúc đó con đã là chứng nhân cho Chúa, con đã làm cho Chúa hiện diện trong con, và làm cho Nước trời hiện diện trên thế giới này. Con ao ước trở nên một điểm hiện diện nhỏ bé của Nước Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng