CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 17 TN – A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 17 TN – A

SUY NIỆM - Jul 30/07/2020

THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,47-53

"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài" (Mt 13,48)

Sứ điệp: Hội thánh là thánh nhưng vẫn bao gồm những con người tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử thanh lọc. Và phải đợi đến tận thế mới là lúc thanh lọc chung cuộc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con vào Hội thánh Chúa. Chúa Giêsu đã thiết lập một Giáo hội thánh thiện, và Giáo hội phải thánh, để làm cho mọi người nên thánh. Nhưng trong thực tế con thấy Giáo hội vẫn phải cưu mang trong lòng mình những con người tội lỗi, trong đó có con. Đôi khi chính trong lòng Giáo hội vẫn còn nhiều tội lỗi, nhiều tiêu cực, nhiều cách sống thế tục. Điều đó đã trở nên một gương mù và làm cho nhiều người thắc mắc, công kích: tại sao Giáo hội lại còn nhiều tội lỗi thế?

Lạy Chúa, Chúa cho con hiểu rằng bao lâu còn ở trần gian, Giáo hội cũng như chiếc lưới bắt cả cá tốt lẫn cá xấu. Đến ngày chung thẩm chiếc lưới mới được kéo lên, và lúc đó chính Chúa sẽ tách biệt cá tốt khỏi cá xấu.

Con cảm tạ Chúa luôn nhân từ kiên nhẫn chờ đợi con. Xin cho con biết tận dụng những ngày con đang sống ở trần gian, để nhờ ơn Chúa, con tự thanh luyện mình trở nên thánh thiện như bản chất của Giáo hội.

Đứng trước những thực tế trong Giáo hội, xin giúp con đừng nản lòng, và càng không bao giờ phê bình chỉ trích, trái lại, xin cho con càng yêu mến và cầu nguyện cho Giáo hội nhiều hơn, đồng thời cho con biết tích cực cộng tác, để làm cho bộ mặt Giáo hội ngày càng xinh đẹp trong sáng hơn. Amen.

Đức TGM Giuse Nguyên Năng