Cầu Nguyện với Phúc Âm – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên C

Cầu Nguyện với Phúc Âm – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên C

SUY NIỆM - Aug 18/08/2022

THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Mt 22,1-14

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới" (Mt 22,9)

 

 

Sứ điệp: Nước trời rộng mở để đón mời tất cả mọi người vào. Nhưng khi đã vào, cần phải sống theo lòng tin thì mới được ơn cứu độ, được ở lại trong Nước trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đa số người Do thái từ chối tin vào Chúa. Họ không muốn lưu tâm tới, lại còn giết hại các tiên tri và giết luôn cả Chúa.

Dưới con mắt người đời, chương trình của Thiên Chúa tưởng chừng bị phá huỷ. Nhưng trái lại Tin mừng ấy, bữa tiệc Nước trời ấy lại được mở rộng và mời đón hết mọi người khắp nơi vào dự tiệc. Và chính con cũng đang được hưởng tình thương và ân sủng vô giới hạn của Chúa. Con được gia nhập vào Hội thánh, được trở thành con cái Thiên Chúa nhờ bí tích Thánh tẩy. Con được giữ tiệc Nước Chúa hằng ngày mỗi khi dự thánh lễ. Ngay cả khi trở về đời sống thường nhật cũng là lúc con đang sống bữa tiệc ấy. Chúa muốn niềm tin của con phải bao trùm trọn cả đời sống con. Chiếc áo cưới mà Chúa trao cho con khi rửa tội thật đẹp, thật tinh tuyền. Chúa muốn con sống đức tin và gìn giữ chiếc áo cưới, để con mặc ra đón Chúa trong ngày Chúa đến.

Nhưng lạy Chúa, chốn trần gian lắm phong ba. Bụi trần gian đã đóng một lớp dày vào áo cưới, làm cho chiếc áo bị hoen ố, bị sờn rách. Con ở trong Hội thánh, nhưng lại không sống theo đức tin.

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin đừng đuổi con ra khỏi phòng tiệc trong ngày Chúa đến. Xin Chúa giúp con làm tròn trách nhiệm sống đức tin trong Giáo hội, để con được vào sự sống đời đời. Xin Máu Thánh Chúa gội rửa áo cưới của con cho tinh tuyền, để con được dự tiệc Nước trời. Amen.

 

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng