CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 33 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ NĂM TUẦN 33 TN – B

SUY NIỆM - Nov 18/11/2021

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lc 19,41-44

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi" (Lc 19,42)

 

 

Sứ điệp: Chúa Giêsu tiên báo về về thành Giêrusalem bị tàn phá. Đó là cuộc phán xét lịch sử, nhưng cũng là báo trước cuộc phán xét cánh chung. Chúng ta hãy tỉnh thức, để biết nhận ra “giờ được Thiên Chúa viếng thăm” hầu được bình an nơi Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong khi nguời Do thái rất tự hào về sự nguy nga, tráng lệ, kiêu hùng của thành Giêrusalem, thì Chúa lại nói đến một ngày mà công trình ấy sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Cũng vậy, con thường chỉ đánh giá sự việc và con người dựa trên những dấu hiệu bề ngoài. Đôi khi những dấu hiệu bên ngoài ấy làm con mù quáng, nên đánh giá lầm những điều kín ẩn bên trong.

Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, người Do thái khát khao, mong chờ một Đấng cứu tinh, nhưng khi Chúa đến giữa họ, thì họ lại không chịu đón nhận. Họ đã không nhận ra Chúa, không phải vì Chúa không tỏ ra cho họ, mà là vì Chúa không đến theo kiểu họ ước mong. Và như thế, Chúa phải xót xa vì sự hững hờ của họ.

Phần con cũng không thiếu những lúc con chỉ nhìn thấy những điều trước mắt. Con quá vui khi thành công, và con cũng quá buồn trước thất bại. Con đã không biết nhìn ra những sứ điệp thiêng liêng, mà Chúa gởi đến cho con qua những thành công hay thất bại đó. Xin Chúa thương xót và thứ tha cho con. Xin Chúa dạy con biết sống trọn giây phút hiện tại, luôn rút ra được những ích lợi từ mọi biến cố vui buồn trong đời. Và xin cho con luôn hiểu rằng: không bao giờ là quá trễ đối với Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết làm lại cuộc sống của mình, để sẵn sàng đón chờ giờ con được Thiên Chúa viếng thăm. Amen.

Bài: Anton Tuệ Mẫn & Video: TGPSaigon.net