Cầu Nguyện với Phúc Âm – Thứ Sáu Tuần 24 – TN

Cầu Nguyện với Phúc Âm – Thứ Sáu Tuần 24 – TN

SUY NIỆM - Sep 16/09/2022

THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạo, lễ nhớ

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người" (Lc 8,3)

 

 

Sứ điệp: Chúa mời tất cả mọi người cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin mừng. Đó là bổn phận của chính chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày ấy Chúa rảo qua khắp các thành thị và làng mạc nước Pa-lét-tin. Chúa giảng dạy không ngơi nghỉ, Chúa làm phép lạ cứu chữa tật bệnh cho dân, Chúa loan báo Tin mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngày ấy, cánh đồng truyền giáo rộng mở: đoàn đoàn lớp lớp người đến nghe Chúa giảng, xin Chúa chữa lành. Cả nam, cả nữ, cả thiếu nhi vây quanh Chúa. Tất cả chăm chú lắng nghe ghi lòng tạc dạ điều Chúa truyền dạy… Ngay đến những người phụ nữ thường bị xã hội Do thái coi thường cũng đem hết nhiệt tình phục vụ Chúa. Hết thảy đều cộng tác vào việc rao giảng Tin mừng Nước Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Hiền thê yêu quý của Chúa là Giáo hội, cũng đang đẩy mạnh các hoạt động truyền giáo. Toàn thể Dân thánh Chúa đã họp lại để cùng quyết tâm thi hành lệnh truyền của Chúa: “Các con hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian…”. Hôm nay, Chúa vẫn sai mọi thành phần trong Giáo hội tích cực giới thiệu Chúa cho mọi người trong mọi hoàn cảnh: Tin mừng không giới hạn ở một nền văn hoá nào, một màu da hay một miền đất nào. Tin mừng của Chúa phải lan rộng trên toàn thế giới. Hôm nay, Giáo hội tha thiết mời gọi từng người giáo dân, từng tu sĩ và hàng giáo sĩ cộng tác đắc lực vào công cuộc rao giảng Tin mừng, sống chứng nhân ngay trong hoàn cảnh sống của mình.

Lạy Chúa, ngày ấy và hôm nay vẫn chỉ là một lời mời gọi đem Chúa đến cho mọi người, mọi nơi. Xin Chúa giúp con ý thức sứ mệnh của con và hăng say thực thi lệnh Chúa truyền. Amen.

 

ĐGM Giuse Nguyễn Năng