CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG C

SUY NIỆM - Dec 22/12/2021

 THỨ TƯ NGÀY 22 THÁNG 12

Lc 1,46-56

"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại" (Lc 1,49) 

 

 

 

Sứ điệp: Đức Mẹ vui mừng dâng lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của Mẹ. Chúa hạ bệ những kẻ cao ngạo và nâng cao kẻ khiêm nhường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong phút cầu nguyện hôm nay, con muốn nối tiếp lời tạ ơn của Mẹ Maria, để dâng lên Chúa lời ngợi khen cảm tạ của chính con. Nhìn vào bản thân con, đời sống con, những người thân yêu của con, con nhận thấy muôn vàn ân huệ Chúa đã tuôn đổ trên chúng con. Có những ơn con thấy được, nhưng cũng có rất nhiều ơn con không nhận ra. Dù con chưa nhận ra, nhưng con biết rằng: toàn thân con, tất cả nhưng gì làm nên đời sống con, những gì con đang được hưởng, và lạy Chúa, ngay cả những gì con đang gánh chịu, tất cả đều do tình thương Chúa ban tặng cho con. Có gì con có mà không phải nhận lãnh đâu.

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật hèn mọn, đôi tay bất xứng lại luôn xoè rộng, để hứng đón hồng ân. Con chẳng là gì cả, nhưng Chúa vẫn đoái nhìn đến con. Chúa vẫn cho con là quan trọng và ban tặng hồng ân. Con xin Chúa cho con mang lấy tâm tình của Mẹ Maria: càng được Chúa đoái nhìn và cho là quan trọng, thì Mẹ lại càng thấy mình chẳng là gì cả.

Phần con, con chẳng là gì, nhưng đôi khi con lại cho mình là quan trọng, con đưa mình lên cao quá, con tự mãn về mình. Con biết Chúa yêu kẻ khiêm nhường và chống lại kẻ kiêu ngạo. Xin Chúa cho con biết sống khiêm nhường, để được Chúa nâng cao trong trái tim Chúa. Xin cho con sống tâm tình biết ơn, để xứng đáng tiếp tục nhận lãnh tình thương của Chúa. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng