CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – TTUẦN 27 THƯỜNG NIÊN A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – TTUẦN 27 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM - Oct 04/10/2020

CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN 27 năm A

Mt 21,33-43

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho" (Mt 21,41)

Suy niệm: Qua dụ ngôn những người tá điền sát nhân trong vườn nho, ta thấy hình ảnh của dân tộc Israel đã ra tay giết hại các ngôn sứ do Thiên Chúa sai đến, và sau cùng là giết chính người Con của Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa cho ta thấy sự nhẫn nại của Người trước những ác tâm của loài người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, hai ngàn năm đã qua, nhưng bài học của dân Israel thuở xưa vẫn còn in đậm trong cuộc sống của chúng con.

Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: Ngài không còn hiện diện nhãn tiền nữa, nhưng Ngài có đó trong Giáo hội và những người dạy dỗ chúng con, để chúng con biết khiêm nhường mở lòng đón nhận Lời Chúa, và cuộc sống chúng con luôn là hoa trái tốt tươi từ cây tình yêu bao la của Chúa. Amen.

GM Giuse Nguyển Năng