CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN C

SUY NIỆM - Jan 30/01/2022

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

 Lc 4,21-30

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái" (Lc 4,26-27)

 

 

Suy niệm: Ðoạn Tin mừng hôm nay nói về việc Ðức Giêsu về quê hương mình giảng dạy… Mọi người đều thán phục Ngài vì những lời Ngài giảng thật uy quyền. Nhưng họ không chấp nhận Ngài chỉ vì Ngài là con ông Giuse nghèo khó, thất học.

Các khuôn về Ðấng Mê-si-a quyền thế mà họ ngộ nhận khiến họ không thể chấp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã dùng Kinh thánh để thức tỉnh họ, nhưng họ không nghe lại còn thô bạo trục xuất và tính ám hại Ngài. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên Ngài đã ung dung rẽ lối mà đi giữa họ một cách bình thản.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin mừng hôm nay, chúng con đã nhận ra rằng: con người không thể sung sướng, bình an, hạnh phúc nếu không biết nghĩ tốt cho người  khác, và như thế, cũng là không biết chấp nhận chính Chúa. Lạy Chúa, xin hãy biến đổi chúng con trở thành người con ngoan của Chúa, người anh chị em tốt của mọi người. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng