Chúc Mừng Bổn Mạng Các Giáo Xứ Hạt Phú Thọ

Chúc Mừng Bổn Mạng Các Giáo Xứ Hạt Phú Thọ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Chúc Mừng
 
BỔN MẠNG Các Giáo Xứ Hạt Phú Thọ
 
 
 
– Giáo xứ Tân Phú Hòa
– Giáo xứ Tân Trang    
Giáo xứ Thánh Giuse 
 
Nhân dịp mừng lễ kính Thánh Cả Giuse, Bạn Trăn Năm Đức Maria. Hân hoan chúc mừng các Giáo xứ, Qúy Ông, Quý Anh, em nhận Thánh Cả Giuse làm bổn mạng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban nhiều ơn lành hồn xác trên, Quý vị trong Giáo xứ.