Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Cuộc sống như chuyện pha trà !
Cuộc sống như chuyện pha trà !

Cuộc sống như chuyện pha trà !

Thư Giãn - Mar 24/03/2014

Pha Trà

 

Cuộc sống như chuyện pha trà !

 Nấu sôi "cái tôi"

Bốc hơi điều lo lắng

Pha loãng những muộn phiền

Thanh lọc những lỗi lầm và,

Nếm hương vị của hạnh phúc