Đôi Nét Về Ban CARITAS Phú Hòa

Đôi Nét Về Ban CARITAS Phú Hòa

Ban Caritas Phú Hòa - Mar 24/03/2014

Được sự đồng ý của Cha chánh xứ Antôn, ban Bác Ái đã bắt đầu được thành lập từ tháng 05-2011 gồm 12 thành viên.

Được sự đồng ý của Cha chánh xứ Antôn, ban Bác Ái đã bắt đầu được thành lập từ tháng 05-2011 gồm 12 thành viên.

Đến tháng 09-2011, Caritas Giáo xứ Phú Hòa đã chính thức hoạt động và nhận Thánh Vicente De Paul ( Thánh Vinh Sơn) là Thánh bổn mạng của Caritas,số hội viên là 18 thành viên.

Thành phần ban Điều hành:
1.Trưởng ban: Ông Gioakim Vũ Viết Định
2.Phó ban: Ông Augustinô Cao Minh Quang
3.Thư ký: Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thành
4.Thủ quỹ: Bà Anna Hoàng Thị Chúc

Kế hoạch hoạt động:

-Vận động các thành phần  tham gia (các cá nhân trong và ngoại giáo có tấm lòng nhân ái)để gây quỹ.
-Tổ chức cứu trợ  những nơi khó khăn đặc biệt
-Tổ chức  khám chữa bệnh miển phí cho các hộ khó khăn
-Trợ cấp cho các hộ nghèo và khó khăn, và các  hộ lương dân, vùng sâu
-Tặng học bổng cho các em học sinh , sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tinh thần hiếu học
-Phối hợp với Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ.