DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM : HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM : HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 03/08/2017

Sau nhiều năm tu học, tuyên lời khấn lần đầu và rồi sau những ngày tĩnh tâm cầu nguyện, suy nghĩ và chọn lựa, 13 nữ tu dòng Đaminh Thánh Tâm đã tuyên lời khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng.
Sáng 2 tháng 8 năm 2017, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã chủ tế Thánh Lễ tuyên khấn trọn đời tại hội dòng Đaminh Thánh Tâm. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có quý Cha thân quen, linh tông huyết tộc. Tham dự Thánh Lễ bên cạnh quý ông bà cố có thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu.
Sau Thánh Lễ, mọi người đã cùng nhau chia sẻ bữa tiệc huynh đệ gắn kết tình nghĩa keo sơn với Hội Dòng.
Xin Chúa thương gìn giữ và che chở 13 nữ tu khấn trọn đời hôm nay cũng như Hội Dòng trong tình thương và sự quan phòng của Chúa.
Một chút về HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
Lược sử: Thể theo ý các Đấng Bản quyền các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Lạng Sơn, Toà Thánh chấp thuận cho thành lập một hội dòng nữ Đa Minh chung.
Ngày 30-10-1955, chị em thuộc các giáo phận trên đã tập trung về Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh tại cây số 9, Hố Nai, Biên Hoà, dưới sự điều hành của cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền, O.P.
Ngày 21-1-1958, Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, giám mục giáo phận Sài Gòn, đã ký sắc lệnh thành lập một hội dòng mới tại giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai, và – theo ý Toà Thánh – vẫn mang danh là Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam, thánh hiệu Catarina Sienna, và cùng giữ bản Hiến pháp Toà Thánh đã châu phê ngày 21-3-1951.
Cơ sở: Gồm 14 cộng đoàn tại 3 giáo phận: Xuân Lộc 9, TP. HCM 4 và 1 thí điểm truyền giáo tại Long Xuyên.
Nhân sự: Tại Việt Nam có 188 tu sĩ (khấn trọn 141, khấn tạm 47), 18 tập sinh, 16 tiền tập, 63 thỉnh sinh. Tại Hoa Kỳ có 91 tu sĩ (khấn trọn 62, khấn tạm 29), 5 tập sinh, 13 tiền tập, 9 thỉnh sinh.

 

Trụ sở chính:
155/5 khu phố 9, P. Tân Biên,
TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Đt: 061 881263
Email: dndmttcl@hcm.vnn.vn

Theo: Tuệ Mẫn